Slideshow: in de kijker


UZ Letters maart 2018 pakt onder meer slikstoornissen aan en wil hepatitis C uitroeien.

Lees meer


De robot moet het aantal heringrepen tot een minimum beperken.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

​​Patiënteninfo

Welke problemen behandelt de afdeling?

Op de afdeling Maag-, darm-, leverziekten en voedingsproblemen bij kinderen kun je terecht na een verwijzing door de kinder- of huisarts als je kind last heeft van:

  • voedingsproblemen
  • maag- en darmklachten (chronische diarree, buikpijn, braken, zuurbranden, constipatie, ongewild stoelgangverlies, bloedverlies bij de ontlasting, inflammatoir darmlijden, ...)
  • vermageren
  • ondergewicht
  • eetproblemen
  • buikpijnklachten
  • voedselallergie
  • geelzucht
  • leverproblemen
  • aangeboren afwijkingen van het maag- en darmstelsel

Multidisciplinaire werking

Enkele artsen van de afdeling maken ook deel uit van de multidisciplinaire teams voor de behandeling van kinderen met spina bifida, mondmotorische problemen en mucoviscidose. Anderen zijn actief binnen het Allergienetwerk. De afdeling werkt intensief samen met kinderdiëtisten, kinderpsychologen en -psychiaters, kinderchirurgen, kinderradiologen en de afdeling Kinderheelkunde (dr. K. Van Renterghem, dr. D. Vandeputte, dr. L. Matthyssens) waar veel ervaring is in laparoscopische ingrepen (kijkoperaties) bij (jonge) kinderen, ook voor aangeboren afwijkingen van het maag- en darmstelsel.

Volgende onderzoeken worden op de afdeling uitgevoerd:

Ook de expertise in de zorg voor kinderen met ziekten van lever en/of galwegen is zeer groot. De afdeling heeft ruim 20 jaar ervaring met levertransplantatie bij kinderen. Daarvoor werkt ze nauw samen met de diensten Hepatobiliaire Heelkunde en Intensieve Zorgen Pediatrie.

Er zijn ook gespecialiseerde kinderpsychologen, kinesisten, apothekers en diëtisten die mee zorgen voor de juiste behandeling voor elk kind. 

Sondevoeding en parentale voeding (TPN)
De zorgverleners van de afdeling Maag-,darm- en leverziekten en voedingsproblemen bij kinderen hebben ruim ervaring in het toedienen van sondevoeding (voeding via een buisje door de neus of rechtstreeks door de buikwand naar de maag) en met het toedienen van parenterale voeding (voeding rechtstreeks in de bloedbaan, via een buisje naar een groot bloedvat). Als sondevoeding of parenterale voeding voor langere tijd nodig is, kan de toediening ervan ook thuis gebeuren.

Home TPN

Dit fragment toont hoe je een home TPN kunt aan- en afsluiten.
Let wel: voor het afsluiten van de Hickmancatheter wordt nu de Neutron® gebruikt in plaats van de CLC 2000® als naaldloze poort met positieve druk.

​Nu: Neutron®​Vroeger: CLC 2000®
neutronCLC2000.png

Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek binnen de afdeling Maag-, darm-, leverziekten en voedingsproblemen bij kinderen is toegespitst op allergie, coeliakie, stoelgangcontinentie bij spinabifidapatiënten, voedingsondersteuning bij kinderen met neuromusculaire aandoeningen, mucoviscidose en inflammatoir darmlijden bij kinderen. Daarbij is minstens één arts lid van de nationale en internationale verenigingen van artsen met dezelfde interesses en worden regelmatig nationale en internationale vergaderingen bijgewoond.

Jaarlijks bekwamen ook kinderartsen zich in ons centrum bijkomend in maag- en darmziekten bij kinderen.

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-2-2016 10:14.