Slideshow: in de kijker


De CoZo-app is beschikbaar via de Google en Apple Store.

Lees meer


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

​​​Onderzoeken

Endoscopische onderzoeken

De artsen op de afdeling zijn bijzonder ervaren in het uitvoeren van endoscopisch onderzoek en endoscopische behandelingen bij kinderen. Het gaat daarbij zowel over gastroduodenoscopieën als over ileocoloscopieën.

Dat type onderzoek kan wekelijks onder algemene verdoving worden uitgevoerd. Dat op aangeven van één van de stafleden na consultatie of na rechtstreeks contact met de verwijzende arts.

Afhankelijk van de reden ervan zal het onderzoek gepaard gaan met een dagopname of een opname met overnachting in het kinderziekenhuis. Jouw arts deelt je mee of een overnachting nodig is.

Jaarlijks worden op de afdeling meer dan 350 van dergelijke onderzoeken bij kinderen uitgevoerd.

pH-metrie

De afdeling beschikt over verschillende toestellen voor slokdarm-pH-meting (zuurtegraadmeting). Die meting kan zowel ambulant als tijdens een opname gebeuren.

Manometrie

Drukmetingen van de aars -en de slokdarm kunnen uitgevoerd worden op aangeven van één van de artsen.

PEG-sonde

De afdeling heeft veel ervaring in het toedienen van sondevoeding, ook thuis. Als sondevoeding voor een langere tijd nodig blijkt, kan er geopteerd worden voor het plaatsen van een gastrostomiesonde.

Is het niet of bijna niet mogelijk om voeding via de maag toe te dienen, dan kan dat ook via een bloedvat. Deze 'parenterale voeding', kan mits de nodige voorbereidingen, ook thuis gegeven worden.

Ademtesten

De afdeling voert ook volgende ademtesten uit bij kinderen:

  • Waterstofademtest: meet de hoeveelheid waterstof in de uitgeademde lucht. De test wordt meestal gebruikt om na te gaan of de patiënt bepaalde voedingssuikers goed verteert en opneemt. De test duurt enkele uren. Lees meer in de patiëntenfolder.
  • C13-ademtesten: meet de hoeveelheid C13 in de uitgeademde lucht. De meest gebruikte test in deze categorie is de ureum C13-ademtest. Die test toont of er een infectie met de Helicobacter pylori-bacterie aanwezig is in de maag.

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-2-2016 10:14.