​Intensieve zorg Inwendige geneeskunde

  1. Contact
  2. Het team
  3. De afdeling
  4. Op bezoek

1. Contact

Tel: 09 332 67 80
E-mail: micu@uzgent.be
Locatie: ingang 12 (gebouw K12), route 1540
Nuttige info:

2. Het team

Stafleden

  • Prof. dr. Dominique Benoit - diensthoofd
  • Prof. dr. Pieter Depuydt - coördinator
  • Dr. Patrick Druwé
  • Dr. Jan Fierens
  • Dr. Joris Vermassen

Andere medewerkers

Artsen-assistent in opleiding
Verpleegkundig team
Administratieve medewerkers
Logistieke medewerkers
Kinesisten
Zorgcoördinator
Psychologen

3. De afdeling

De afdeling Intensieve zorg Inwendige geneeskunde beschikt over 3 eenheden met in totaal 14 bedden. Er zijn 6 isolatiekamers, waarvan 2 voor omgekeerde isolatie.

De kernactiviteit van de afdeling is de dringende opname, diagnostiek, behandeling en verzorging van kritieke patiënten met allerhande inwendige ziekten ziekten. De patiënten worden geholpen via beademing, kunstnierbehandeling, apparatuur en medicatie ter ondersteuning van het hart, de bloeddruk en de ademhaling.

Het multidisciplinaire team van de afdeling, met o.a. een psycholoog, sociaal verpleegkundige en een kinesietherapeut, hecht veel belang aan een goede informatieverstrekking en psychosociale ondersteuning van de patiënt en zijn familie.

4. Op bezoek

Raadpleeg de bezoekuren.

Bezoek is voor een ernstig zieke patiënt vaak zeer belastend. Daarom vragen we de bezoektijd te beperken tot 15 à 30 minuten. Gelieve u bij elk bezoek aan te melden aan de toegangsdeur of bij de wachtzaal.

Voor kinderen onder 12 jaar voorzien we enkel bezoek onder begeleiding. Daarvoor maakt u het best een afspraak met de verpleegkundige.

Bezoektijd op maat van de patiënt en familie is bespreekbaar en wordt in onderling overleg vastgelegd.

Het is mogelijk dat er tijdens uw bezoek een onderzoek, behandeling of verzorging moet worden uitgevoerd. Wij vragen u dan om de eenheid te verlaten. 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 20-5-2020 09:39.