​Intensieve Zorg - Hartchirurgie

  1. Contact
  2. Het team
  3. De afdeling en opname
  4. Op bezoek

1. Contact

Tel: 09 332 27 86
E-mail: hartchirurgie@uzgent.be
Locatie: ingang 12, route 1262

Nuttige info:

2. Het team

Stafleden

  • Prof.dr. Dominique Benoit - diensthoofd
  • Dr. Ingrid Herck - coördinator
  • Dr. Harlinde Peperstraete
  • Dr. Hannah Schaubroeck
  • Dr. Wim Vandenberghe

Andere medewerkers

Artsen-assistenten in opleiding
Verpleegkundig team
Administratief medewerkers
Logistiek medewerkers
Kinesisten
Zorgcoördinator
Psychologen

3. De afdeling en opname

De afdeling Intensieve Zorg Hartchirurgie beschikt over 8 bedden. Zowel kinderen als volwassenen die een ingreep aan het hart hebben ondergaan worden er opgenomen. In uitzonderlijke gevallen komen patienten met ernstig hartfalen reeds voor de ingreep op de afdeling terrecht.

De patiënten op deze afdeling kunnen geholpen worden met beademing, kunstnierbehandeling, apparatuur en medicatie die het hart, de bloeddruk en ademhaling ondersteunen.

Ingrepen bij volwassenen

De ingrepen die worden uitgevoerd bij volwassenen zijn: coronairebypassoperaties of 'overbruggingen', hartklepoperaties, operaties aan de grote bloedvaten, plaatsing van permanente steunharten in afwachting van een harttransplantatie, plaatsing van een kunsthart om patienten met acuut hartfalen tijdelijk te helpen en harttransplantaties.

Sommige van de geplande ingrepen gebeuren met een minimaal invasieve techniek. Daarbij gebeurt de operatie via een kleinere opening of een opening die niet ter hoogte van het borstbeen gemaakt wordt maar bijvoorbeeld in de lies. Deze technieken kunnen uiteraard niet voor elke ingreep worden toegepast. De gebruikte techniek wordt vooraf besproken met de patient.

Kort na de ingreep

Na de operatie gaat de patiënt naar de afdeling Intensieve Zorg Hartchirurgie onder toezicht van een anesthesist. De belangrijke parameters zoals bloeddruk, hartritme, ademhaling, enzovoort worden er voortdurend gemonitord.

De eerste uren na de opname wordt elke patiënt in slaap gehouden en beademd. Door de verdoving kan de patiënt immers niet zelfstandig ademen. De beademing gebeurt via een buisje in de mond.

Het ontwaken

Na een geplande operatie met vlot verloop worden een aantal onderzoeken uitgevoerd, zoals een bloedafname en een foto van de longen. Zijn de resultaten ervan goed en bloedt de patient niet na, dan wordt hij enkele uren na de ingreep wakker gemaakt door de slaapmedicatie te stoppen. De patiënt wordt wakker met het beademingsbuisje in de mond, wat soms als zeer vervelend wordt ervaren. Ook voor de familie is dit soms een moeilijk moment omdat de patient niet kan praten zolang het buisje in de mond zit.
De verschillende catheters (buisjes waarlangs medicatie toegediend wordt) in de hals en de armen van de patiënt blijven meestal een paar dagen ter plaatse. Omdat de patiënt wakker wordt met de buisjes en draden nog bevestigd, moeten de handen soms gefixeerd worden opdat er niets accidenteel kan worden verwijderd. Onderging de patient een dringende of zeer uitgebreide ingreep of heeft hij nog te veel ondersteuning nodig om hem wakker te maken, dan beslissen de artsen van de afdeling wanneer de slaapmedicatie gestopt wordt.

Op de afdeling is altijd een arts aanwezig die op de hoogte is van de toestand van de patiënten en er uitleg over kan geven aan de naaste familie. Hen vragen we om de verdere familie te informeren.

Eenmaal stabiel

Zodra de toestand van de patiënt stabiel blijft en de artsen van mening zijn dat de patiënt niet langer intensieve verzorging nodig heeft, dan kan de patiënt naar de verpleegafdeling hartchirurgie, waar hij eerst op de midcare-eenheid zal verblijven, een tussenstap tussen de intensieve zorg en de verzorging op de kamer.

De hartchirurgen op de midcare-eenheid bepalen wanneer de patient naar de kamer kan verhuizen.

Ingrepen bij kinderen

De hartoperaties die worden uitgevoerd bij kinderen zijn in de meeste gevallen het gevolg van de diagnose van een aangeboren of verworven hartafwijking. Over de vele soorten ingrepen vindt u meer info op de website www.kinderhart.be.

Na de operatie wordt het kind overgebracht naar de afdeling Intensieve Zorg Hartchirurgie onder toezicht van een anesthesist. Alle belangrijke parameters zoals bloeddruk, hartritme, ademhaling, enzovoort worden er voortdurend gemonitord. Breng voor je kind gerust een kleine knuffel mee, net als kousjes en eventueel een fopspeen.

Kort na de ingreep

Kinderen worden tot enkele uren na de operatie in slaap gehouden en beademd, tot de resultaten van het bloedonderzoek en de foto van de longen gekend zijn. Ook het bloedverlies via de drains wordt nauwlettend opgevolgd. Meteen na de operatie voeren kindercardiologen een echo van het hart uit, om een goed zicht te krijgen op het herstel en vooral op hoe het hart de operatie heeft doorstaan.

Het ontwaken

Als de resultaten van de onderzoeken positief zijn, wordt de slaapmedicatie gestopt en mag het kind wakker worden. Dat ontwaken verloopt meestal wat woelig. Het kind voelt overal buisjes zitten, is nog niet volledig wakker, en kan niet praten met het buisje in de mond. Bij het zien van mama en papa kan de agitatie soms nog wat toenemen, omdat ze inde ogen van het kind lijken toe te kijken en niet onmiddellijk kunnen helpen. De zorgverleners proberen dan ook dit moment zo kort mogelijk te houden en het buisje te verwijderen zodra het kind goed wakker is en goed ademt. Wanneer het buisje verwijderd wordt vragen we de ouders om eventjes de kamer te verlaten.

Uw kind bezoeken

Ouders kunnen hun kind in principe doorlopend bezoeken tussen 11 en 22 uur. Toch vragen we om het kind voldoende rust te gunnen. Bij kinderen die zeer veel zorgen nodig hebben en erg ziek zijn, zal de ouders af en toe gevraagd worden om even de kamer te verlaten, om voldoende ruimte te creëren om de noodzakelijke behandeling of zorg toe te dienen.

Op de afdeling is altijd een arts aanwezig die op de hoogte is van de toestand van de opgenomen kinderen en er uitleg over kan geven aan de naaste familie. Hen vragen we dan de verdere familie te informeren.

Eenmaal stabiel

Zodra de algemene toestand van het kind het toelaat, zal het kind worden overgebracht naar een kinderafdeling: Neonatologie, Intensieve Zorg Pediatrie of een hospitalisatieafdeling voor kinderen, afhankelijk van de leeftijd en de vereiste zorg.

4. Op bezoek

Raadpleeg de bezoekuren.

Er mogen maximaal drie bezoekers tegelijk bij de patiënt. Bent u met meer, wissel elkaar dan af. Voor kinderen jonger dan 12 jaar voorzien we enkel bezoek onder begeleiding. U kan daarvoor een afspraak maken met de verpleegkundige van de afdeling. Ouders van kinderen opgenomen op IZ kunnen na aanmelden meerdere keren per dag hun kind bezoeken.

Bepaal in naaste familiekring wie contactpersoon zal zijn tussen verpleegkundigen, artsen en familie. Die contactpersoon kan de klok rond informatie vragen over de gezondheidstoestand van het opgenomen familielid via een telefoonnummer dat bij de opname door de verpleegkundige wordt verstrekt. De contactpersoon kan ook zijn of haar nummer geven aan de verpleegkundige in de eenheid. Bij belangrijke veranderingen in de toestand van de patiënt of bij ontslag zal de contactpersoon dan verwittigd worden door de verpleegkundige.

 

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 20-5-2020 09:41.