​​Intensieve zorg Heelkunde

 1. ​Contact
 2. Het team
 3. De afdeling
 4. Op bezoek

1. Contact

Tel: 09 332 27 86
E-mail: sicu@uzgent.be
Locatie: Ingang 12, route 1262
Nuttige info:

2. Het team

Stafleden

 • Prof. dr. Dominique Benoit - diensthoofd 
 • Prof. dr. Jan De Waele - coördinator
 • Prof. dr. Kirsten Colpaert
 • Prof. dr. Johan Decruyenaere
 • Dr. Liesbet De Bus
 • Dr. Jan Fierens
 • Prof. dr. Eric Hoste
 • Dr. Sandra Oeyen
 • Dr. Carl Roosens
 • Dr. Hannah Schaubroeck

Andere medewerkers

Artsen-assistent in opleiding
Verpleegkundig team
Administratieve medewerkers
Logistieke medewerkers
Kinesisten
Zorgcoördinator
Psychologen

3. De afdeling

De afdeling Intensieve zorg Heelkunde bestaat uit 3 eenheden met in totaal 22 bedden.
De kernactiviteit van de afdeling is de dringende opname, diagnostiek, behandeling en verzorging van kritieke patiënten die na een ongeval in het ziekenhuis worden opgenomen, een chirurgische ingreep hebben ondergaan, of bij wie een complicatie optreedt tijdens het verblijf in het ziekenhuis.
Indien nodig worden patiënten op de afdeling geholpen via kunstmatige beademing, kunstnierbehandeling, of apparatuur en medicatie ter ondersteuning van het hart, de bloeddruk en de ademhaling.

Het multidisciplinaire team van de afdeling, waartoe o.a. ook een psycholoog, sociaal verpleegkundige en een kinesitherapeut behoren, hecht veel belang aan een goede informatieverstrekking en psychosociale ondersteuning van de patiënt en zijn familie.

4. Op bezoek

Raadpleeg de bezoekuren.

Bezoek is voor een ernstig zieke patiënt vaak zeer belastend. Daarom vragen we de bezoektijd te beperken tot 15 à 30 minuten. Gelieve u bij elk bezoek aan te melden bij de toegangsdeur of de wachtzaal.

Voor kinderen onder 12 jaar voorzien we enkel bezoek onder begeleiding. Daarvoor maakt u het best een afspraak met de verpleegkundige.

Bezoektijd op maat van de patiënt en familie is bespreekbaar en wordt in onderling overleg vastgelegd.

Het is mogelijk dat er tijdens uw bezoek een onderzoek, behandeling of verzorging moet worden uitgevoerd. Wij vragen u dan om de eenheid te verlaten. 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 20-5-2020 09:37.