Chirurgie

Sommige huidletsels worden heelkundig verwijderd. Het gaat daarbij over verschillende soorten letsels:

  • goedaardige letsels, zoals naevi (moedervlek), fibromen (wild vlees), lipomen (vetbol) of cysten
  • kwaadaardige huidtumoren, zoals basaalcelcarcinomen, spinocellulaire carcinomen of melanomen

De ingreep gebeurt uiteraard altijd met zorg voor het esthetische resultaat.

Soorten ingrepen

Nagelchirurgie

Nagelchirurgie omvat het opereren van ingroeiende teennagels, verwijderen van gezwellen aan de teennagel en andere heelkundige behandelingen van de nagel.
Vooraf aan de ingreep komt de patiënt op raadpleging om het nagelprobleem te evalueren. De ingreep, de postoperatieve zorgen en de verwachte herstelperiode worden dan toegelicht.

De ingrepen vinden plaats op de polikliniek Huidziekten (ambulant) of in het Chirurgisch Dagziekenhuis (dagopname). De chirurgische ingrepen worden uitgevoerd door een assistent-arts in opleiding onder supervisie van prof. dr. Ongenae en prof. dr. Boone, of door een van de beide stafleden zelf.

Mohs' chirurgie

Mohs' chirurgie is aangewezen om bij huidkanker kwaadaardige huidletsels te verwijderen als ze:

  • op delicate plaatsen voorkomen (voornamelijk in het gezicht)
  • groot zijn
  • een agressief groeipatroon hebben
  • terugkeren na voorafgaande behandelingen

Mohs' chirurgie is een tijdrovende en arbeidsintensieve procedure die enkel kan worden uitgevoerd door daartoe opgeleide zorgverleners. Daarom is de procedure voorbehouden voor patiënten bij wie een andere of eenvoudigere behandeling minder doeltreffend zou zijn.

Vooraleer de ingreep wordt ingepland, gaat de patiënt op consultatie bij de dermatochirurg. Die evalueert het letsel en geeft uitleg over de operatietechniek die zal worden gebruikt om het letsel te verwijderen en de wonde te sluiten. De preoperatieve consultaties vinden bij voorkeur plaats op dinsdagvoormiddag.

Een gespecialiseerde verpleegkundige overloopt alle informatie nog eens met de patiënt en geeft een infofolder mee. De verpleegkundige blijft ook het aanspreekpunt voor de patiënt bij eventuele vragen of problemen.
Als de patiënt instemt met de voorgestelde ingreep, ondertekent hij of zij een informed consent en wordt een vervolgafspraak ingepland.

De ingreep vindt altijd plaats in het Chirurgisch Dagziekenhuis, in dagopname. Mohs' chirurgie wordt enkel uitgevoerd door prof. Ongenae en prof. dr. Boone. Een assistent-arts in opleiding kan assisteren.

Contact

Een afspraak maken kan op tel. 09 332 22 87.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 30-10-2018 17:09.