COVID-19: Wat als u een geneesmiddel neemt dat inwerkt op het immuunsysteem?

Patiënten met een chronische huidziekte, bv. psoriasis, atopisch eczeem of hidradenitis suppurativa worden vaak behandeld met een geneesmiddel dat het immuunsysteem regelt of onderdrukt. Meer bepaald:

  • Biologicals: Humira®, Etanercept®, Cimzia®, Stelara®, Tremfya®, Skyrizi®, Cosentyx®, Taltz®, Kyntheum®, Dupixent® …
  • Methotrexaat® of Ledertrexate®
  • Neoral® (ciclosporine)
  • Skilarence® (dimethylfumaraat)
  • Otezla® (apremilast)
  • Medrol® (methylprednisolon)
  • Cellcept® (mycofenolaat mofetil)
  • Imuran® (azathioprine)

We raden u aan om ook tijdens de huidige pandemie uw behandeling verder te zetten. Ze onderbreken kan immers de huidziekte opnieuw uitlokken. En dat kan leiden tot onnodige last en zorgen en mogelijk zelfs een ziekenhuisopname.

COVID-19 en zulke geneesmiddelen

Vandaag zijn er nog geen specifieke gegevens beschikbaar over de impact van immuunmodulerende of immuunonderdrukkende geneesmiddelen op COVID-19.

Er zijn wel gegevens beschikbaar over vroegere en actuele infectie-uitbraken van het coronavirus (SARS, MERS, COVID-19). Die doen vermoeden dat patiënten die behandeld worden met zulke geneesmiddelen geen hoger risico lopen op ernstigere ziektebeelden of complicaties door COVID-19 dan andere mensen.

Geneesmiddelen die het immuunsysteem beïnvloeden worden zelfs ingeschakeld om een vergevorderd stadium van een corona-infectie, de zogenaamde cytokinestorm, te helpen controleren.

Wat bij COVID-19?

Als u symptomen ontwikkelt die kunnen wijzen op COVID-19, zoals hoest en koorts, neemt u contact op met uw huisarts voor een test. Test u positief, dan onderbreekt u de behandeling in samenspraak met uw huisarts en uw dermatoloog.

Alleen als u COVID-19 hebt, zet u dus op advies van uw arts uw behandeling met geneesmiddelen die het immuunsysteem regelen of onderdrukken stop.

Sommige aandoeningen die vaak samen voorkomen met chronische huidziekten – bv. obesitas, suikerziekte, hoge bloeddruk, hart- of vaatziekten, chronische longziekten – en een leeftijd ouder dan 60 jaar kunnen het verloop van een corona-infectie verergeren. Uw arts zal voor zijn advies dan ook rekening houden met die risicofactoren.

Extra waakzaam zijn is de boodschap. Volg de maatregelen rond social distancing en handhygiëne nauwgezet op. En aarzel niet om bij vragen of bezorgdheden contact op te nemen met de dienst Dermatologie of uw behandelende arts.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 4-5-2020 16:38.