Slideshow: in de kijker


Lees meer

Programma onderHUIDs

Informatiesessie over de huidziekte

Bij de aanvang van het programma krijgen de deelnemers een beter inzicht in hun specifieke huidziekte. Hoe beter iemand geïnformeerd is over het ziekteverloop, de prognose, de mogelijkheden tot behandeling en resultaten, hoe groter het houvast. Dat houvast maakt het mogelijk om beter met de huidziekte om te gaan.

De informatiesessie wordt gegeven door prof. dr. Jo Lambert en prof. dr. Hilde Lapeere, dermatologen aan het UZ Gent gespecialiseerd in psoriasis en atopisch eczeem.

Stressreductietechnieken

Stress is vaak een belangrijke component bij chronische ziekten, als oorzaak en als gevolg van de ziekte. De stress kan gepaard gaan met een zekere graad van angst en depressie. Daarom krijgen de deelnemers aan het onderHUIDs-programma technieken aangeleerd om stress te beperken.

Mindfulnessmeditatie

Mindfulnessmeditatie is een vorm van aandachtsmeditatie. Die werd uitgewerkt in een stressreducerend programma (mindfulness based stress reduction – MBSR – Center for Mindfulness

Mindfulnessmeditatie leidt de aandachtig af van bv. jeuk, pijn, een stemming,... en helpt te voorkomen dat je wordt meegesleept in automatische negatieve gedachten en reactiepatronen. De meditatie is gebaseerd op een ademhalingstechniek die gebruikt wordt in een zitmeditatie, lichaamsscan en bewegingsoefeningen.

Het stressreductieprogramma (3 x 2,5 uur) wordt ingebouwd in het 20-weken durende onderHUIDs-programma en wordt gegeven door mevr. Bea Geysen.

Psycho-educatie

Veel mensen met een huidziekte hebben door hun aandoening een verminderde levenskwaliteit. Soms ontstaan daardoor psychiatrische problemen, zoals depressies, alcoholproblemen, dwangstoornissen en relatieproblemen. Een negatief zelfbeeld is vaak de aanleiding voor sociale of veralgemeende angststoornissen. Soms leiden ze tot uitgesproken sociale isolatie.

Tijdens de psycho-educatiesessie worden de meest voorkomende psychiatrische stoornissen bij mensen met een huidziekte besproken, net als mogelijke behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie. Ook de werkingsmechanismen, indicaties en nevenwerkingen van de verschillende psychofarmaca worden besproken.

We bieden ook individuele psychologische ondersteuning tijdens het programma voor wie graag een persoonlijk gesprek wil over bepaalde onderwerpen zoals weerbaarheid, zelfbeeld, seksualiteit, enzovoort.  

Therapietrouw

In het onderHUIDs-programma zitten ook 2 sessies over therapietrouw vervat.

Therapietrouw gaat over hoe goed een voorgeschreven therapie door de patiënt wordt gevolgd. Er wordt ingegaan op de moeilijkheden die patiënten vaak ondervinden en meegegeven hoe de voorgeschreven richtlijnen in het dagelijks leven kunnen worden geïntegreerd.

Lichaamsbeweging

Fysieke inspanning verandert bepaalde hormoonniveaus (endorfines, monoamines...) in ons lichaam en heeft een positief effect op stemming. Lichaamsbeweging kan afleiden van negatieve gedachten. Het gevoel iets nieuws te kunnen draagt vergroot bovendien het zelfrespect. Het sociaal contact heeft ook een gunstige invloed, en zal helpen om bepaalde ongezonde levensstijlfactoren (zie verder) aan te pakken.

Sportlessen

Er worden 8 sportlessen ingelast waarbij de deelnemers kennismaken met verschillende sporttakken, waaronder de looptraining 'start to run' die een betere conditie beoogt. De bedoeling is dat de zin ontstaat om ook na het programma te blijven bewegen. De sportlessen worden gegeven door Frederiek Strubbe, sportleraar.

Conditietest

Vooraf nemen de deelnemers een inspanningstest af bij het Centrum voor Sportgeneeskunde van het UZ Gent om de algemene conditie te bepalen. Dat kan op 4 en 7 december. Op basis van de test wordt een persoonlijk trainingsschema opgemaakt. Daarnaast zet prof. dr. Jan Bourgois ook de basis van verantwoord trainen uiteen.

Yoga

De yogatraining bestaat uit zachte stretching, oefeningen voor ademhalingscontrole en meditatie. Het is een veelomvattend oefeningenschema bedoeld om de spieren te versterken, het functioneren van de organen te verbeteren en emotionele stabiliteit te helpen bereiken. De yogatraining bestaat uit 8 sessies gegeven door Marie-Amélie de Potter.

Levensstijlfactoren

Roken en alcohol

Een belastende chronische ziekte ligt soms aan de basis van middelenmisbruik, maar dat misbruik het belemmert het herstel. Prof. dr. Gilbert Lemmens begeleidt deze sessies.

Slaap en medicatiemisbruik

Slapen heeft invloed op elk facet van ons dagelijks leven. Het beïnvloedt onze gezondheid en ons welbevinden, onze stemming en ons gedrag, onze energie en emoties, ons gezinsleven en werk, ons verstand en geluk.
Dr. An Mariman van het Psychosomatisch Centrum van het UZ Gent, licht in een sessie van 1 uur toe wat het belang is van slaap en hoe die te verbeteren.

Voeding

In deze sessie worden algemene eetgewoonten aangeleerd om de gezondheid te bevorderen. Er wordt aandacht besteed aan slechte voedingsgewoonten waarbij bijvoorbeeld te weinig vezelrijke voeding wordt opgenomen, te veel verzadigde vetzuren en te veel zoutrijk eten. Overgewicht houdt immers rechtstreeks verband met het ontwikkelen van psoriasis.

Indien nodig wordt in de loop van het programma individueel dieetadvies gegeven.

Huidverzorging op maat

Een praktisch dermatologisch vormingsprogramma leert welke factoren de huidtoestand beïnvloeden. De deelnemers wordt ook een gepaste huid- en haarverzorging aangeleerd. De drie sessies worden begeleid door het dermatocosmetisch bedrijf Pierre Fabre, apotheker Kristel De Bisschop, Rani Soenen en prof. dr. Jo Lambert, dermatologe aan het UZ Gent gespecialiseerd in psoriasis.

Groepsactiviteiten

Tussen de intensieve lessen door wordt ook tijd gemaakt voor ontspannende groepsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een kookworkshop of een ontspannende wandeling in het park.

Resultaten

Jarenlange ervaring met onderHUIDs liet toe de resultaten van de verschillende edities te verzamelen. Op basis van de feedback werd het programma telkens aangepast om zo tot een optimaal resultaat te komen.

Uit voorgaande edities en wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het onderHUIDs-programma een positief effect heeft op de ernst en uitgebreidheid van de huidletsels. De levenskwaliteit neemt op lange termijn toe en de fysieke en psychische toestand van de patiënten gaat zienderogen vooruit. De resultaten onderstrepen ontegensprekelijk het belang van een holistische aanpak van chronische huidaandoeningen.

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 12-9-2017 10:46.

Dienst contacteren

09 332 22 87

Afspraak maken

09 332 22 87

Locatie

Ingang 52 (Vijverpark)

Verdieping 0