Slideshow: in de kijker

Orthognatische ingrepen

De orthognatische heelkunde omvat een reeks ingrepen om onregelmatige kaakstand te corrigeren. Die ingrepen kunnen verschillende doelen hebben.

Functie herstellen
Een gestoorde beet kan meestal worden gecorrigeerd door middel van orthodontie. Als niet alleen de tanden fout gepositioneerd zijn, maar de boven- of onderkaak bovendien te veel of te weinig ontwikkeld is, volstaat orthodontie niet en is een orthognatische ingreep nodig.

Faciale harmonie herstellen
Als bij een gestoorde beet sprake is van een disharmonie tussen boven- en onderkaak, dan is vaak ook het aangezichtsprofiel verstoord: de kin is dan bijvoorbeeld te prominent of ligt te ver naar achteren.

Luchtweg herstellen
Als de balans tussen boven- en onderkaak verstoord blijkt of een onderkaak onderontwikkeld is, kan dat leiden tot een slaapproblematiek (het obstructieve slaapapneusyndroom, OSAS). Een anterieure verplaatsing van boven- en onderkaak kan een oplossing bieden.

Samenwerking kaakchirurg en orthodontist

Elke behandeling verloopt in nauwe samenwerking met de orthodontist. Die zal eerst de afwijkende tandenstand behandelen. De orthodonist creëert fraaie tandenbogen, met tanden die netjes in de rij staan, en zorgt er ook voor dat de bovenste tandenboog goed op de onderste past.

De kaakchirurg en de orthodontist overleggen tussentijds om een optimaal functioneel en esthetisch eindresultaat te realiseren. Zodra de orthodontist klaar is – na ongeveer één jaar – kan de orthognatische ingreep zorgvuldig worden voorbereid en uitgevoerd. Een zestal weken nadat de boven- en onderkaak chirurgisch op elkaar zijn afgesteld, begint de orthodontist met de verdere afwerking.

Osteotomie

Om de kaak in de gewenste positie te verplaatsen, zijn soms osteotomieën nodig – gecontroleerde kaakbreukjes. Vaak voorkomende osteotomiën zijn BSSO, Lefort 1 en kinosteotomie. De kaak wordt na de osteotomie met plaatjes en schroefjes weer in de gewenste positie gefixeerd.

onderkaakosteotomieonderkaakosteotomie
  Onderkaakosteotomie - bsso (AO Foundation)

bovenkaakosteotomiebovenkaakosteotomie
  Bovenkaakosteotomie - lefort (AO Foundation)

kinosteotomiekinosteotomie
  Kinosteotomie - genioplastie (AO Foundation)

Risico's

Postoperatief kan de patiënt last hebben van een voorbijgaande zwelling. Die is na een drietal weken grotendeels verdwenen.

Een kaakosteotomie is een routine-ingreep. Toch bestaat er een klein risico op een blijvende gevoelsvermindering na een onderkaakosteotomie. Die komt voor bij circa 1 procent van alle patiënten, maar zorgt slechts zeer zelden voor hinder bij de patiënt. Meestal is slechts een beperkte huidregio minder gevoelig geworden.

Voorbereiding

  • Tijdens een grondig klinisch onderzoek wordt het gezicht zorgvuldig opgemeten.
  • Er worden afdrukken gemaakt van de tanden, zodat het verdere onderzoek op gipsmodellen kan gebeuren.
  • Met radiografieën maakt men een gelaatsanalyse om het eindresultaat te kunnen voorspellen.
  • Vervolgens wordt een fotografische analyse gedaan.
  • De ingreep wordt gesimuleerd op gipsmodellen. Tegelijk maakt men hulpstukjes waarmee de chirurg tijdens de operatie de kaak zeer precies in een vooraf bepaalde positie kan verplaatsen.
​Ideale gezichtsverhoudingen
(AO Foundation)ideale gezichtsverhoudingen
Gelaatsanalyse door middel van een profiel radiografie (AO Foundation)​gelaatsanalyse
Intra-operatieve hulpstukjes door middel van modelchirurgie (AO Foundation)intra-operatieve hulpstukjes

Orthognatische voorbereidende ingrepen

  • Onder lokale of algemene anesthesie worden botankers geplaatst. Zij fungeren als 'steunpilaren'. Door middel van elastiekjes kan de orthodontist de tanden dan in de gewenste posities verplaatsen.
  • Als de bovenkaak te smal is, moeten soms enkele groeinaden van het gezicht worden losgemaakt. De chirurg plaatst dan een apparaatje dat de boven- of onderkaak langzaam breder maakt. De ingreep gebeurt onder algemene verdoving.
  • Zowat zes maanden voor de finale operatie worden ingesloten wijsheidstanden verwijderd, omdat ze anders de operatie kunnen bemoeilijken.

Praktische info over de ingreep

De postoperatieve nazorg is bij elke orthognatische ingreep anders. Deze beschrijving is dus louter richtinggevend.

  • U wordt in het ziekenhuis opgenomen op de dag van de ingreep. Een tweetal dagen later kunt u terug naar huis, afhankelijk van uw genezing.
  • Na de operatie eet u een zestal weken lang zachte voeding.

Gedurende enkele weken na de operatie wordt de bovenste tandenrij zacht op de onderste gefixeerd. Dat gebeurt door middel van elastiekjes.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-2-2016 10:12.