Slideshow: in de kijker

Dento-alveolaire chirurgie

Chirurgische ingrepen die plaatsvinden in de mondholte, vooral in het deel van de kaak waar de tanden en kiezen zich bevinden, behoren tot de dento-alveolaire chirurgie.

De ingrepen houden dus direct verband met de tanden en de kiezen en met de botstructuur en de slijmvliezen die ermee samenhangen. Bekende voorbeelden van dento-alveolaire chirurgie zijn:

 • wijsheidstanden verwijderen
 • wortelresten of afgebroken elementen verwijderen
 • cysten in de boven- of onderkaak verwijderen
 • wortelpuntbehandelingen (apexresecties) uitvoeren
 • tandtransplantaties uitvoeren
 • tandvleescorrecties uitvoeren
 • botankers plaatsen om orthodontische tandverplaatsingen mogelijk te maken.

Eerste consultatie

Tijdens een eerste bezoek bespreekt de mond-, kaak- en aangezichtschirurg – meestal na verwijzing door uw tandarts – het behandelplan met u. Meteen brengt hij ook uw algemene gezondheid in kaart.

U ondergaat een klinisch onderzoek. Zo nodig zullen bijkomende radiografieën worden genomen. Die worden dan samen met u besproken. In sommige gevallen is een uitgebreidere scan aangewezen. Die kan wel niet altijd op het moment van de consultatie worden genomen.

Als een heelkundige ingreep aan de orde is, dan bespreekt de arts die samen met u. In uitzonderlijke gevallen kan de ingreep onmiddellijk aansluiten op het klinisch onderzoek.

Orthopanthomogram (OPG): ingesloten verstandskiezenOrthopanthomogram (OPG): ingesloten verstandskiezen

Heelkundige behandeling

De ingreep kan plaatsvinden onder lokale verdoving of onder algemene narcose. Daarover wordt tijdens de eerste consultatie beslist. Gaat het om een uitgebreide ingreep, dan is algemene narcose noodzakelijk.

Gebeurt de ingreep onder lokale verdoving, dan vindt hij plaats in gebouw P8, waar u ook voor de consultatie bent geweest. Voor een lokale verdoving hoeft u niet nuchter te zijn. Meteen na de ingreep worden zo nodig de vitale parameters gecontroleerd: bloeddruk, hartslag, saturatie. Daarna kunt u op eigen kracht – auto, fiets, openbaar vervoer – naar huis vertrekken.

Gebeurt de ingreep onder algemene verdoving? Dan wordt u opgenomen in het Chirurgisch dagziekenhuis (ingang 50, route 560). In de loop van de dag wordt de ingreep uitgevoerd. In de late namiddag mag u het ziekenhuis alweer verlaten. Als u onder algemene narcose bent geweest, mag u niet zonder begeleiding naar huis gaan. Ook tijdens de nacht die op de ingreep volgt, mag u niet alleen zijn.

Nazorg

Uw behandeling duurt voort tot u volledig genezen bent. Als zich problemen voordoen of als u zich zorgen maakt, dan neemt u het best met ons contact op.

Instructies voor meteen na de heelkundige behandeling:     

 • Laat het gaasje gedurende een halfuur tot één uur zitten.
 • Neem pijnstillers voordat de verdoving is uitgewerkt.
 • Houd uw tong weg van de hechtingen.
 • Leg voldoende ijs op de wang(en): de eerste uren (2 à 6 uur) zijn de belangrijkste.
 • Stel lichamelijke inspanningen uit, rust voldoende.
 • U mag eten en drinken, maar dat kan moeilijk zijn. Na de ingreep gebruikt u alleen zachte koude spijzen en koude dranken. Begin pas te eten nadat de verdoving is uitgewerkt, anders bestaat het risico dat u op de nog verdoofde lip bijt.

Instructies voor de volgende dagen:                    

 • Na 24 uur spoelt u uw mond met lauw zoutwater of met het voorgeschreven mondspoelmiddel.
 • Bij pijn neemt u pijnstillers in de voorgeschreven dosis.
 • Het is erg belangrijk dat u de mond schoon houdt. U moet uw tanden blijven poetsen, eventueel met een kleine, zachte kindertandenborstel.
 • Drink veel, rust zoveel mogelijk en zorg voor een goede voeding.

Let op:

 • U mag minstens 3 dagen lang niet roken of alcohol drinken.
 • Niet spoelen in de eerste 24 uur: dat kan nabloeding veroorzaken!
 • Drink in de eerste 24 uur zeker geen hete dranken.

Bijverschijnselen

U hoeft zich niet ongerust te maken als u na de ingreep met bijverschijnselen te maken krijgt.

Zwelling: uw wang zal flink dik worden. De zwelling wordt het hevigst op de tweede dag na de ingreep en neemt duidelijk af na de vierde dag.      

Hechtingen: de draadjes kunnen een vervelend en knellend gevoel veroorzaken. Dat is normaal. Zodra ze na 10 tot 14 dagen verwijderd zijn, verdwijnt dat gevoel weer.

Napijn: ongemak en pijn zijn normaal. De voorgeschreven medicatie is gewoonlijk doeltreffend. Neem de pijnstillers voordat de pijn in alle hevigheid doorbreekt.

Nabloeden: de eerste 12 tot 24 uur is nabloeden mogelijk. Plaats eventueel ter hoogte van de bloeding een nieuw gaasje en bijt daar 15 tot 30 minuten krachtig op.

Verkleuring huid: na de chirurgische ingreep kunt u blauwe vlekken opmerken. Ze zullen na enkele dagen geel tot groen verkleuren. Het ziet er erg uit, maar u hoeft er zich zeker geen zorgen over te maken.

Moeilijk de mond kunnen openen: lijkt het alsof uw kaak op slot zit (trismus), kunt u moeilijk slikken en hebt u last van keelpijn en oorpijn? Die postoperatieve verschijnselen kunnen voorkomen. Meld ze wanneer u op de nacontrole komt.

Paresthesie: soms hebt u postoperatief een doofheidsgevoel of 'veranderd' gevoel in de onderlip langs één zijde (paresthesie). Bijna altijd is dat gevoel tijdelijk: na enkele dagen tot weken verdwijnt het weer.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 20-3-2017 17:04.