Aplastische anemie

Aplastische anemie is een aangeboren of verworven anemie (bloedarmoede), als gevolg van ziekte of beschadiging van het beenmerg.

Aplastische anemie ontstaat door een stoornis in de vorming van rode bloedcellen. Het aantal rode bloedcellen wordt kleiner, maar ook het aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes kan afnemen.

Symptomen

Klachten die kunnen optreden zijn:

  • bleekheid
  • moeheid
  • kortademigheid
  • hartkloppingen
  • soms: infecties en onderhuidse bloedingen.

Diagnosestelling

De arts verricht een algemeen lichamelijk onderzoek en laat het bloed onderzoeken.

Behandeling

De behandeling hangt af van de ernst en de oorzaak van de ziekte. Als dat mogelijk is, moet de oorzaak worden behandeld. Mogelijke behandelingen zijn:

  • het toedienen van groeifactoren (EPO) om de aanmaak van rode bloedcellen te stimuleren
  • een bloedtransfusie
  • antibiotica bij infecties
  • het toedienen van anti-T-celglobuline (ATG, een immunosuppressivum), in combinatie met een hoge dosis corticosteroïden en eventueel ook met het immunosuppressivum cyclosporine A.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:36.