Acute myeloïde leukemie (AML)

​Acute myeloïde leukemie (AML) is een kanker van het beenmerg die leidt tot ongeremde groei van jonge witte bloedcellen. Het beenmerg is een weke substantie die zich in het binnenste van onze beenderen bevindt en instaat voor de aanmaak van rode bloedcellen, bloedplaatjes en witte bloedcellen.

Bij acute myeloïde leukemie wordt het beenmerg overwoekerd door onrijpe witte bloedcellen (blasten). Die woekering neemt de plaats in van de normale bloedaanmaak. Na verloop van tijd komen deze blasten ook in de bloedbaan en mogelijk ook in de organen terecht.

Symptomen

Bloedarmoede

Rode bloedcellen zijn verantwoordelijk voor het vervoer van zuurstof naar de organen. Als het aantal rode bloedcellen te laag wordt, doet zich bloedarmoede voor, met klachten zoals

 • bleekheid
 • moeheid
 • kortademigheid bij inspanning
 • hartkloppingen

Bloedstollingsproblemen

Bloedplaatjes dragen bij tot de bloedstolling. Als hun aantal te laag wordt, kunnen zich problemen voordoen, zoals

 • spontane bloedingen zoals bloedend tandvlees, neusbloedingen
 • blauwe plekken
 • overvloedige menstruatie
 • puntvormige bloedingen in de huid (meestal op de benen)

Infecties

Normale, functionele witte bloedcellen sporen ziekteverwekkers op en vernietigen ze. Wordt hun aantal te laag, dan kan dat leiden tot

 • niet- genezende infecties met eventueel koorts.

Diagnose

De arts verricht een algemeen lichamelijk onderzoek en laat het bloed onderzoeken.

Behandeling

Bij de behandeling van acute myeloïde leukemie gaat het erom de abnormale, leukemische bloedcellen uit te roeien, zodat in het beenmerg weer voldoende normale bloedcellen kunnen worden aangemaakt.

1. Behandeling in een klinische studie

Lees meer over de klinische studies - wetenschappelijke onderzoeken

2. Intensieve chemotherapie

Chemotherapie is de behandeling van kanker met cytostatica. Dat zijn medicijnen die schade toebrengen aan het genetisch materiaal (DNA) van sneldelende cellen. Daardoor wordt de celdeling geremd en gaan deze cellen kapot. Er zijn verschillende soorten cytostatica, die elk een eigen invloed hebben op het genetisch materiaal.

De behandeling voor AML bestaat uit minstens 2 inductiekuren, gevolgd door een consolidatiefase.

Voor een inductiekuur wordt u 3 tot 4 weken opgenomen. Tijdens de eerste 6 tot 7 dagen wordt chemotherapie toegediend via het infuus. Bij jonge patiënten in goede conditie proberen we twee inductiekuren onmiddellijk na elkaar te geven. De ziekenhuisopname kan dan tot 8 weken duren.

Na deze inductiefase volgt een consolidatiefase. Die kan bestaan uit 2 tot 3 aanvullende chemokuren (met opnieuw telkens 3 tot 4 weken opname) of een allogene stamceltransplantatie. Dat betekent dat u een stamceltransplantatie krijgt met cellen van een familiale of een onverwante donor. Welke strategie bij u wordt gevolgd hangt onder meer af van:

 • uw algemene conditie
 • de genetische kenmerken van uw leukemie
 • het effect van de inductiebehandeling op uw leukemie
 • de beschikbaarheid van een donor.

De definitieve strategie kan pas worden bepaald na afloop van de inductiefase. Uw arts houdt u op de hoogte van de evoluties.

3. Hypomethylerende therapie: Vidaza of Decitabine

Deze medicatie doodt de leukemie door directe toxiciteit op de leukemiecellen, maar ook door ervoor te zorgen dat onderdrukte genen die een rol spelen in de celuitrijping weer tot expressie kunnen komen. De jonge onrijpe cellen kunnen dan opnieuw uitgroeien tot volwassen bloedcellen.

Deze behandeling wordt in 5 tot 7 cycli toegediend. Een cyclus duurt 4 weken. Het kan 4 tot 6 cycli duren voordat de behandeling effect heeft. Aan het begin van de behandeling kan de transfusienood toenemen. Op termijn zou deze therapie moeten leiden tot minder transfusies, onderdrukking van de leukemie en langere overleving.

4. Lage dosis chemotherapie

Wie niet in aanmerking kan of wil komen voor hypomethylerende therapie kan ook worden behandeld met een lage dosis chemotherapie. Die wordt gedurende 14 dagen onderhuids ingespoten. Daarna volgen 2 rustweken. De behandeling wordt verschillende maanden na elkaar toegepast. Met deze therapie is genezing onwaarschijnlijk .

Meer informatie?

 • De zelfhulpgroep Leven als Voorheen: tel. 055 31 91 57
 • De Kankerfoon, de gratis telefonische hulplijn van de Stichting tegen Kanker
  elke werkdag tussen 9 en 13 uur, maandag tot 19 uur: tel. 0800 15 802
 • Kom op tegen Kanker: tel. 02 227 69 69
 • Stichting tegen Kanker: via de website kunt u rechtstreeks vragen stellen via e-mail of op tel. 02 733 68 68
 • Contactgroep stamceltransplantatie
 • Contactgroep leukemie

Wie raadplegen?

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:36.