Over de dienst

​Wie werken er?

Op de dienst Hematologie werken verschillende zorgverleners. Samen doen zij alles om uw behandeling zo compleet en optimaal te laten verlopen. Tijdens een consultatie, dagopname of ziekenhuisopname kunt u in contact komen met:

Artsen

Het artsenteam bestaat uit stafleden en arts-specialisten in opleiding.

Er zijn acht hematologen werkzaam in het UZ Gent. Alle hematologen hebben een uitgebreide algemene kennis in het domein van de hematologie. Door bijzondere interesse en voortdurende bijscholing heeft ieder van hen een of meer specialismen verworven. Daardoor kunnen de artsen een behandeling op maat voorstellen.

Waar nodig overleggen de hematologen wekelijks met elkaar. Ze worden daarin bijgestaan door collega's van andere relevante disciplines, zoals Medische genetica, Klinische biologie en Radiotherapie.

De artsen worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding. Die hebben al hun artsendiploma behaald en willen zich nu specialiseren in de inwendige geneeskunde of de hematologie. Onder supervisie van de stafleden zorgen zij voor de dagelijkse medische zorg op de dagkliniek of de hospitalisatie.

Alle artsen op de dienst hematologie zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat de officiële tarieven van het ziekenfonds worden gehanteerd en er geen ereloonsupplementen worden aangerekend.

Zorgverleners aan het wandelen in de gang van Hematologie 

Verpleegkundigen

De verpleegkundige zorg is georganiseerd volgens het systeem van patiëntentoewijzing. Dat betekent dat elke verpleegkundige verantwoordelijk is voor een aantal patiënten. De verpleegkundigen hebben de nodige expertise om de patiënten en hun naasten met zorg op maat te verzorgen en begeleiden. Velen van hen hebben extra scholing gevolgd en hebben een bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie.

Omdat de zorg erg gevarieerd is, wordt er op de verpleegafdeling en gewerkt met referentieverpleegkundigen. Zij specialiseren zich in een specifiek onderdeel van de verpleegkundige zorg, zoals wondzorg. Daarnaast zijn ook verpleegkundige stagiaires op de afdeling aan de slag.

Het verpleegkundig team wordt geleid door een hoofdverpleegkundige.

Verpleegkundig consulent /specialist

De verpleegkundig consulent /specialist is een verpleegkundige die een bijkomende beroepstitel heeft en zich daardoor als expert profileert in een of meer vakgebieden.

De verpleegkundig consulenten/specialisten kunt u consulteren tijdens een verpleegkundig spreekuur of tijdens een opname. Ze staan u bij in het verloop van uw zorgtraject:

  • bij de mededeling van de diagnose
  • bij de start van de behandeling
  • tijdens de behandeling
  • bij de bespreking van de resultaten van de behandeling
  • tijdens de verdere opvolging
  • op uw vraag
  • op vraag van de arts / verpleegkundige.

U hoeft niets te betalen voor een verpleegkundig spreekuur.

Studiecoördinatoren

Het UZ Gent is een universitair ziekenhuis waar belangrijk wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Als u deelneemt aan een klinische studie wordt u begeleid door een studiecoördinator.

In uw behandelingstraject kan een klinische studie een optie zijn. De arts zal u dan voorstellen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. U kiest zelf of u daarop ingaat.

Meer informatie vindt u onder klinische studies.

Psychologen

Geconfronteerd worden met kanker is een ingrijpende gebeurtenis. U ondergaat verschillende onderzoeken, consultaties, behandelingen en opnames. Het hele ziekte- en behandelingstraject heeft een grote impact op uw leven en dat van uw familie. De psycholoog biedt u en uw onmiddellijke omgeving de nodige ondersteuning tijdens dat traject. De psycholoog heeft niet altijd pasklare antwoorden, maar biedt u wel een luisterend oor.

U en uw familie kunnen tijdens een opname of ambulant een beroep doen op de psycholoog. Dat kan ook nog nadat de behandeling al werd beëindigd.

Er zijn geen kosten verbonden aan de begeleiding van de patiënten en hun naasten.

Maak een afspraak.

Sociaal werkers

Bij de sociaal werker kunt u onder meer terecht voor informatie, advies en begeleiding bij administratieve en financiële vragen. De sociaal werker biedt ondersteuning bij persoonlijke en familiale problemen. Bij elke eerste ziekenhuisopname komt hij of zij u bezoeken om uw persoonlijke behoeften in kaart te brengen.

Als u of uw naaste het ziekenhuis mag verlaten, helpt de sociaal werker u bij de ontslagplanning: inschakelen van thuiszorgdiensten, thuisverpleging, mantelzorg enz.

Maak een afspraak.

Kinesist

Als gevolg van uw ziekte zelf of door de behandeling kan uw mobiliteit achteruitgaan. Om dit tegen te gaan en uw herstel te bespoedigen kunt u een beroep doen op een kinesist.

Als u na ontslag nog verdere ondersteuning nodig heeft om uw fysiek functioneren te verbeteren, vraagt u een attest bij uw behandelende arts om de behandeling thuis verder te zetten.

Diëtiste

U kunt op onze verpleegafdeling een oncodiëtiste raadplegen. Zij is gespecialiseerd in voedingskunde voor patiënten met kanker. Voor sommige behandelingen moeten bij de bereiding van maaltijden speciale voorzorgen worden genomen en gelden voedingsvoorschriften, zoals kiemarme voeding.

De raadpleging vindt plaats tijdens de ziekenhuisopname, op de dagkliniek of de polikliniek. Als de raadpleging past in uw behandeling, zijn er geen kosten aan verbonden.

Maak een afspraak.

Stamceltransplantcoördinator

De stamceltransplantcoördinator is de sleutelpersoon in het zorgtraject stamceltransplantatie. Zij of hij staat in voor de administratieve ondersteuning tijdens het zorgtraject.

Kwaliteitscoördinator

Op de dienst Hematologie wordt er gestreefd naar een kwaliteitsvolle zorg, die voldoet aan de huidige wetgeving. De kwaliteitscoördinator volgt de wetgeving op en zorgt samen met de hoofdverpleegkundigen voor de uitvoering. De kwaliteitscoördinator ondersteunt ook het Qmentum-accreditatieproces.

Bij de uitvoering van een stamceltransplantatie streven we naar continue procesverbetering, volgens de kwaliteitseisen die deel uitmaken van de JACIE-accreditatie.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:35.