Opname

​Voorbereiding op de opname

Alle informatie en praktische informatie ter voorbereiding op uw opname vindt u in de Opnamebrochure van het UZ Gent.

Aanmelden en inschrijven

Voor de opname moet u zich aanmelden aan de aanmeldzuilen van ingang 12, op de benedenverdieping van gebouw K12. Daarvoor hebt u uw eID en verzekeringsgegevens nodig. Vergeet niet om vooraf ook uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte te brengen van uw opname.

Nadat u bent ingeschreven, gaat u naar de verpleegafdeling.

Uw verblijf op de afdeling

Op de afdeling brengt een onthaalmedewerker u naar uw kamer. U krijgt ook een identificatiearmband om. Die moet u de hele duur van de opname blijven dragen.

Een verpleegkundige legt u kort uit hoe de afdeling in elkaar zit en beantwoordt al uw vragen. U krijgt enkele vragen over uw levensstijl: diëten, allergieën, geloof, (thuis)medicatie, contactpersonen enz.

Zodra u zich op de kamer hebt geïnstalleerd, komt de arts langs voor een vraaggesprek en een klinisch onderzoek. Uiteraard zal de arts ook al uw vragen beantwoorden.

Verpleegsters in kamer van patiënt 

Naast de arts en de verpleegkundigen nemen andere multidisciplinaire medewerkers een deel van de zorg op.

Veel aandacht gaat tijdens de opname ook naar patiëntenvoorlichting. Daarvoor maken de verschillende medewerkers gebruik van een informatiegids. Door u optimaal voor te lichten, willen we u en uw naasten actief betrekken bij de behandeling en de zorg. We maken u er bijvoorbeeld op attent dat u nauwlettend wordt opgevolgd wanneer u bloed of medicatie toegediend krijgt. Misschien voelt u toch iets ongewoons of hebt u klachten? We rekenen erop dat u ons dan onmiddellijk waarschuwt. Lees meer over patiëntveiligheid.

Wat vindt u op de kamer?

Elke kamer op de verpleegafdeling is voorzien van:

  • een badkamer (lavabo en toilet)
  • een koelkast
  • een tv-toestel
  • draadloos internet: de toegangscode krijgt u aan de inschrijfbalie.

Sommige kamers zijn uitgerust met een hometrainer.

Opname op de stamceltransplantatie-eenheid

De stamceltransplantatie-eenheid maakt deel uit de verpleegafdeling Hematologie op de negende verdieping. Als patiënt verblijft u dus in een vertrouwde omgeving en krijgt u te maken met medewerkers die u al kent.

Voor patiënten die een stamceltransplantatie ondergaan, zijn er extra voorzieningen. U komt op een afgeschermde afdeling terecht, die bestaat uit acht speciaal aangepaste eenpersoonskamers. Die bestaan uit twee delen: het voorsas en de eigenlijke patiëntenkamer. Het voorsas wordt van de eigenlijke patiëntenkamer gescheiden door een glazen schuifdeur.

In het voorsas kunnen bezoekers zitten en met de patiënt praten. Tot de patiëntenkamer zelf worden uitsluitend familie en naasten toegelaten, op voorwaarde dat zij de voorgeschreven isolatiemaatregelen naleven.

In de kamer wordt continu gezorgd voor een steriele luchtstroom om de steriliteit van de kamers te waarborgen. De steriele lucht wordt via het rooster in het plafond verticaal de kamer ingeblazen en achter de glazen schuifdeur weer afgezogen. De lucht wordt vervolgens gefilterd via een Hepa-filter en een absoluutfilter en komt dan opnieuw in hetzelfde circuit terecht.

In de rubriek stamceltransplantatie leest u hoe de behandeling verloopt.

Na het ontslag

De arts, de verpleegkundigen en de andere multidisciplinaire teamleden zullen u begeleiden om het ontslag en de terugkeer naar huis optimaal te doen verlopen.

Tijdens het ontslaggesprek krijgt u van de artsen of verpleegkundigen nog allerlei informatie. Ze overlopen de medicatielijst met u en geven u informatie over specifieke (voor)zorgen of eventuele thuiszorg.

Gang in de polikliniek BAS

U krijgt eveneens een afspraak voor een controle op de polikliniek of de dagkliniek.

We streven naar een kwaliteitsvolle zorgverlening waarbij de patiënt centraal staat. De hoofdverpleegkundigen van onze diensten zijn steeds beschikbaar om naar de patiënt en familieleden te luisteren. Is uw opname toch niet naar wens verlopen en hebt u klachten? Neem dan contact op met de ombudsdienst.

Bezoekregels en -uren

Bezoekers zijn elke dag welkom van 14.30 tot 20 uur. Voor de rust en het welzijn van onze patiënten vragen we om die bezoekuren te respecteren.

Om de patiënten zoveel mogelijk te beschermen tegen infecties vragen wij u om volgende richtlijnen na te leven.

  • Bloemen of planten zijn niet toegestaan.
  • Bezoekers met een infectie of koorts zijn niet toegelaten.
  • Ontsmet steeds uw handen voor en nadat u de gang en kamer hebt betreden.
  • Let goed op bij eventuele isolatiemaatregelen. Vraag zo nodig meer informatie aan een verpleegkundige.
  • Bij een eerste bezoek op de stamceltransplantatie-eenheid vragen we u om aan te bellen. De verpleegkundige zal u informeren.

Betaling

Hoe verloopt de facturatie bij een opname? U leest het onder Betaling.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:36.