​Klinische studies

Als universitair centrum investeert het UZ Gent ook in wetenschappelijk onderzoek. Dat is ook het geval voor de hematologie.

Dankzij onze expertise worden studies reeds vanaf fase 1 aan ons toevertrouwd. Dat geldt zowel voor academische of universitaire als voor farmaceutisch gesponsorde studies.

Fase 1: het geneesmiddel wordt aan een klein aantal gezonde vrijwilligers of kankerpatiënten toegediend om de optimale dosering te bepalen en om de tolerantie en mogelijke toxiciteit te testen.

Fase 2: het geneesmiddel wordt aan ongeveer honderd patiënten toegediend onder welomschreven voorwaarden, om de doeltreffendheid te testen en de bijwerkingen op te sporen.

Fase 3: het geneesmiddel wordt aan een groter aantal patiënten (tot enkele duizenden) toegediend om de verhouding tussen baten en risico te bevestigen en om de effecten te bestuderen, in vergelijking met bestaande geneesmiddelen of een placebo.

Fase 4: het geneesmiddel is gecommercialiseerd en de bijwerkingen worden van nabij opgevolgd. Dat is de rol van de geneesmiddelenbewaking. Vergunninghouders van geneesmiddelen kunnen onderzoek laten doen naar de veiligheid en de doeltreffendheid op langere termijn.

We nemen deel aan heel wat onderzoek over diverse hematologische aandoeningen en over stamceltransplantatie.

Vanzelfsprekend wordt u als patiënt enkel en alleen in een klinische studie opgenomen als u daarvoor uw toestemming geeft. Als u weigert aan een studie deel te nemen, heeft dit uiteraard geen effect op uw verdere behandeling en begeleiding.

Alle studies worden uitgevoerd door zes studiecoördinatoren. Ze staan onder meer in voor de opstart, uitvoering en begeleiding van wetenschappelijke studies. Om de kwaliteit te waarborgen en te optimaliseren heeft elke studiecoördinator een beperkt aantal onderzoeksgebieden onder zijn of haar hoede.

Multipel myeloom en mantelcel lymfoom (MCL)

Astrid Van Bastelaere
tel. 09 332 11 03

Nathalie Luickx
tel. 09 332 20 97

Chronische lymfatische leukemie en chronisch myeloïde leukemie (CML)

Charlotte Dekeyzer
tel. 09 332 87 70

Stamceltransplantatie, acute myeloïde leukemie en acute lymfatische leukemie

Jonas Segaert
tel. 09 332 49 12

Lymfoom en myelodysplastisch syndroom (MDS)

Saskia Baert
tel. 09 332 64 45

Lymfoom

Sofie Lust
tel. 09 332 08 70
 
Fax studies: 09 332 89 70

Meer info

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 5-7-2019 10:52.