Slideshow: in de kijker


De CoZo-app is beschikbaar via de Google en Apple Store.

Lees meer


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Volwassenen met een aangeboren hartaandoening

Polikliniek voor volwassenen met een aangeboren hartaandoening

De opvolging van volwassen patiënten met een aangeboren hartaandoening vormt sinds een tiental jaar een afzonderlijke discipline binnen de cardiologie. Het aantal consultaties is de afgelopen jaren vervijfvoudigd, zoals onderstaande grafiek toont.

grafiek evolutie consultaties van 2002 tot 2013 

Dankzij betere behandelingsmogelijkheden bereikt bijna 90% van de kinderen met een aangeboren hartaandoening nu de  volwassen leeftijd. Toch blijft het voor de meesten van hen belangrijk om zich levenslang medisch te laten opvolgen. Het hart is namelijk niet helemaal genezen. Er kunnen altijd complicaties optreden, die best tijdig ontdekt en behandeld worden.

Van de kindercardioloog naar de cardioloog voor volwassenen

Tot de leeftijd van 16 tot 18 jaar worden patiënten opgevolgd door de kindercardiologen op de polikliniek van het kinderziekenhuis. Vanaf die leeftijd verandert de zorg voor patiënten met aangeboren hartaandoeningen en rijzen er nieuwe vragen,  bijvoorbeeld rond beroepskeuze, anticonceptie, zwangerschap en verzekeringen. De medische problemen die zich kunnen voordoen zijn eerder aan de volwassen leeftijd gerelateerd. Daarom is de overgang naar de afdeling voor volwassenen nodig.

Die overgang wordt transitie genoemd. Het is een bewogen moment voor de jongere en de ouders/verzorgers. Om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen is het zorgprogramma `Transitie met een hart´ ontwikkeld. Het begeleidt de jongere en de ouders/verzorgers stap voor stap bij de overgang of transitie naar de afdeling voor volwassen cardiologie.

Transitiepoli

In het kader van het zorgprogramma  wordt voor de patiënten die overkomen van het kinderziekenhuis een overgangs- of transitiepoli georganiseerd. Zowel de cardioloog voor volwassenen als de kindercardioloog zijn aanwezig tijdens de consultatie. Zo kan alle medische informatie worden overgedragen en is er een voor de patiënt vertrouwde persoon aanwezig.  De transitiepoli vindt plaats op de polikliniek cardiologie (K12, achtste verdieping).

Een consultatie

Een verpleegkundige ontvangt de patiënt, meet de bloeddruk en neemt een elektrocardiogram af.  Nadien onderzoekt de behandelende cardioloog de patiënt en neemt meestal ook een echocardiografie van het hart. Bij de patiënt wordt ook regelmatig een inspanningsproef (fiets- of wandeltest), een bloedstaal en soms een 24 uurregistratie van het hartritme (Holter) afgenomen. Bij bepaalde aandoeningen wordt op volwassen leeftijd ook regelmatig een scan van het hart en de bloedvaten genomen.

Multidisciplinaire samenwerking

Een goede gezondheid hangt van heel wat factoren af. Daarom werken we nauw samen met andere disciplines binnen het UZ Gent. Collega's van de dienst Cardiologie nemen bijvoorbeeld specifieke  onderzoeken voor hun rekening, zoals een angiografie (onderzoek van het hart en de bloedvaten via een buisje in de lies) of een onderzoek om hartritmestoornissen op te sporen.

Ook werken wij nauw samen met andere diensten waaronder Cardiochirurgie, Anesthesie, Gynaecologie/Verloskunde, Medische Genetica en Radiologie. Er vindt regelmatig overleg plaats rond specifieke vragen of problemen.

Coördinatie en aanspreekpunt
De medische coördinatie gebeurt altijd door dezelfde arts. De verpleegkundig specialist is het vaste aanspreekpunt voor de patiënt bij problemen en staat in nauw contact met de behandelende cardioloog. De verpleegkundig specialist regelt de afspraken voor de patiënt en coördineert de zorg. Daarnaast hebben ze als belangrijke taak de kwaliteit van zorg te optimaliseren.

Het team wil (jong)volwassenen met een aangeboren hartaandoening geïntegreerde zorg op maat bieden en stelt de patiënt daarbij centraal.

Team

Congenitale cardiologen

Verpleegkundigen

Er is ook een nauwe samenwerking met andere specialismen binnen het UZ Gent.  

Contact

Afspraken
Tel: 09 332 33 44

Medische, verpleegkundige of praktische vragen
Tel: 09 332 5015 - Michèle de Hosson, verpleegkundig specialist en coördinator
chz@uzgent.be

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-2-2016 10:10.