Slideshow: in de kijker


De CoZo-app is beschikbaar via de Google en Apple Store.

Lees meer


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Hospitalisatie Hartbewaking

De afdeling

De dienst Hartbewaking bevindt zich in ingang 12 op de 12de verdieping, route 1547, en is vooral gespecialiseerd in de observatie en behandeling van patiënten met een acuut of dreigend hartprobleem. Daarnaast worden ook patiënten opgevangen na cardiale ingrepen.

Het kan hierbij gaan om kortdurende of langdurige observaties, in functie van de ernst van de aandoening.

De afdeling beschikt hiervoor over 12 bedden voor meerdaagse opnames en 3 bedden voor dagopnames.

Typisch voor de dienst Hartbewaking is dat de patiënten met verschillende kabels aan een centraal monitoringsysteem verbonden zijn. Dit laat een doorlopende bewaking van het hartritme, de zuurstofvoorziening van het hart, de bloeddruk en de ademhaling toe.

Naast de toestellen van het bewakingssysteem is er ook apparatuur voor het toedienen van medicatie en zuurstof of andere ondersteunende therapieën. De meeste patiënten hebben een infuus om langs die weg medicatie te krijgen. Doorgaans een infuus in de arm, maar bij ziekere patiënten is het soms nodig een infuus in een dieper gelegen hals- of liesader te plaatsen. Bij ziekere patiënten kan extra niet-medicamenteuze ondersteuning nodig zijn zoals: niet-invasieve beademing, ondersteuning van het hart met een uitwendige hartpomp (ballonpomp), dialyse of uitwendige pacemaker.

Speciaal opgeleide verpleegkundigen en cardiologen staan 24u op 24u in voor de verzorging en behandeling van de (vaak ernstig zieke) patiënt.

De meeste observaties gebeuren wegens volgende aandoeningen:

 • coronair lijden (aantasting van de kransslagaders die het hart van zuurstof voorzien: voornamelijk acuut of dreigend hartinfarct)
 • hartfalen (hartzwakte met voornamelijk kortademigheid, vochtopstapeling)
 • ritmestoornissen (te snel, te traag of onregelmatig hartritme)
 • aandoeningen van het pericard (hartvliesje): ontsteking en/of vochtopstapeling

Daarnaast worden patiënten ook opgenomen na een complexe procedure:

 • Implantatie van een pacemaker of defibrillator
 • Onderzoek van de elektrische geleiding van het hart;
 • Ablatie ('wegbranden of wegvriezen') van een ritmestoornis
 • Dilatatie van vernauwing op een kransslagader, vaak met plaatsen van een stent

Verder worden op de hartbewaking ook enkele behandelingen en onderzoeken onder korte anesthesie (verdoving: algemene en lokale) verricht:

 • Cardioversie: terug regelmatig maken van een onregelmatige hartslag
 • Echocardiografie van het hart via de slokdarm
 • Drainage van een vochtuitstorting rond het hart

In het ziekenhuis en op de dienst Hartbewaking besteden we veel aandacht aan een goede multi-disciplinaire werking rond de patiënt. Artsen en verpleegkundigen werken in wisseldiensten en zijn tijdens hun diensten verantwoordelijk voor de aan hen toegewezen patiënten.

Daarnaast komt er dagelijks een kinesist met een oefenprogramma aangepast aan de reden van opname. In het kader van een persoonlijk afgestemd dieet krijg je dagelijks bezoek van een diëtiste. De sociaal verpleegkundige heeft, samen met andere medewerkers, een specifieke inbreng in de totale psychosociale zorg voor de patiënt en zijn omgeving. De oudere patiënt krijgt aandacht van het Intern Liaison Team Geriatrie. Verder kan er beroep gedaan worden op een interculturele bemiddelaar alsook op godsdienstige, morele of filosofische hulpverlening.

Wat brengt u mee bij een opname op Hartbewaking?

Wegens de noodzaak van monitoring is het dragen van persoonlijke nachtkledij moeilijk. De dienst stelt aangepaste kledij ter beschikking.

Persoonlijk toiletgerief mag wel meegebracht worden. Net als lectuur en een eventuele bril, hoorapparaat, insulinepen en/of tandprothese.

Waardevolle voorwerpen, geld, sieraden worden om veiligheidsredenen aan de familie meegegeven.

Een gsm of draagbare computer is toegelaten op eigen verantwoordelijkheid.

U kan een internettoegang aanvragen op de afdeling.
Wanneer is het bezoekuur en wie mag op bezoek komen?

Teneinde elke patiënt een optimale behandeling alsook de nodige rust te bieden, wordt er gevraagd om rekening te houden met de beperkte bezoekuren.

Bezoekers zijn welkom:

 • Overdag van 15u00 tot 16u00
 • s'Avonds van 19u00 tot 19u45.

Kan u zich onmogelijk vrijmaken op deze momenten, gelieve dit dan te melden aan de artsen of verpleegkundigen zodat we een passende oplossing kunnen zoeken.

Kinderen onder de 12 jaar worden enkel toegelaten na overleg met de verpleegkundigen, zodat de nodige begeleiding kan voorzien worden.

Er worden maximum 2 personen aan het bed van de patiënt toegelaten. Bent u met meerdere personen, gelieve elkaar dan af te wisselen, zodat het bezoek zo rustig mogelijk kan verlopen.

Voor informatie over de toestand van uw familielid kan u dagelijks (bij voorkeur tijdens het namiddagbezoek) terecht bij de verzorgende verpleegkundige en/of de behandelende arts.

Telefonisch contact met de eenheid is mogelijk. Wij vragen u om dit te beperken tot 1 contactpersoon uit de naaste familie. De contactpersoon zal alle informatie krijgen en kan die verder doorgeven aan de andere familieleden en belangstellenden. De naam en het telefoonnummer van de contactpersoon worden in het patiëntendossier genoteerd.

Om de dagelijkse verzorging en patiëntenbespreking zo weinig mogelijk te onderbreken, verzoeken wij u vriendelijk het telefoneren tussen 7u00 en 9u30 te beperken.

Soms is het wenselijk dat er een uitgebreid gesprek plaats vindt met een cardioloog-staflid en een verpleegkundige. Dit kan geregeld worden via de verpleegkundige van de eenheid.

Telefoonnummers

 • Onthaal hartbewaking: 09 332 47 70
 • Verpleegkundige eenheid 1: 09 332 47 80
 • Verpleegkundige eenheid 2: 09 332 65 18
 • Verpleegkundige eenheid 3: 09 332 65 19

Om de dagelijkse verzorging en patiëntenbespreking zo weinig mogelijk te onderbreken, verzoeken wij u vriendelijk het telefoneren tussen 7u00 en 9u30 in de voormiddag tot een minimum te beperken.

Personeel

Artsen:

Dr. Sofie Gevaert 
Dr. Fiona Tromp 
Dr. Els Vandecasteele

Hoofdverpleegkundige:

Dhr. Jens Boelens

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 4-8-2017 16:49.