Slideshow: in de kijker


De CoZo-app is beschikbaar via de Google en Apple Store.

Lees meer


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Intern liaisonteam

Doelstelling

Het Interne liaisonteam (ILT) Geriatrie heeft tot doel de kwaliteit van de zorg voor de patiënt boven de 75 jaar te verbeteren. Sommige 75-plussers hebben specifieke noden en problemen. Het ILT wil daaraan tegemoetkomen zodat die doelgroep aangepaste zorg krijgt.
 Samen met de patiënt proberen we risicofactoren (risico op vallen, ondergewicht, ...) en leeftijdsgebonden problemen (gehoorafname, geheugenproblemen, ...) in kaart te brengen. In onderling overleg zoeken we hoe we de risico's kunnen beperken en de leeftijdsgebonden problemen aanpakken. We streven daarbij naar een optimaal functioneel herstel en een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en levenskwaliteit.

Doelgroep

Het ILT Geriatrie staat in de eerste plaats ter beschikking van alle 75-plussers in het ziekenhuis die risicofactoren of leeftijdsgebonden problemen hebben en niet zijn opgenomen op de afdeling Geriatrie. Daarnaast staan wij ook ter beschikking van de behandelende arts en het team op de afdeling van de patiënt, de huisarts en de thuiszorgdiensten.

Werking van het ILT Geriatrie

Aan de hand van een korte vragenlijst krijgen we een beeld van de gezondheistoestand van de patiënt voor de ziekenhuisopname. Afhankelijk daarvan komen we langs voor een kennismakingsgesprek en/of een meer uitgebreid gesprek met de patiënt waarin we informatie verzamelen over:

  • zelfstandigheid in huis en omgeving
  • hulp thuis
  • voeding en gewicht
  • geheugen
  • gemoedstoestand
  • mobiliteit
  • zicht en gehoor

Op basis daarvan kunnen we informatie verstrekken en/of advies verlenen aan de patiënt, de familie, de behandelende arts, het team en de huisarts. Op die manier kan de zorg tijdens en na het verblijf in het ziekenhuis worden aangepast aan de noden van de patiënt.

Contact

Het Interne liaisonteam Geriatrie is bereikbaar op weekdagen tussen 8u en 17u, op 09 332 01 80 of 09 332 02 08.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-2-2016 10:09.

Dienst contacteren

09 332 07 41

Locatie

Ingang 50 (gebouw K2)

Route 575