Slideshow: in de kijker


UZ Letters maart 2018 pakt onder meer slikstoornissen aan en wil hepatitis C uitroeien.

Lees meer


De robot moet het aantal heringrepen tot een minimum beperken.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

​Hospitalisatie

De afdeling Geriatrie van het UZ Gent richt zich op de diagnose, verzorging en behandeling van patiënten ouder dan 70 jaar. De afdeling bevindt zich op de eerste verdieping van Kliniekgebouw 2.
Een ziekenhuisopname is meestal een aangrijpende gebeurtenis. Op onze afdeling krijgt elke patiënt de beste professionele en multidisciplinaire zorg. Het zorgteam behandelt niet alleen de medische problemen maar heeft ook oog voor de zelfstandigheid en mogelijkheden van de patiënt en voor het algemeen welzijn.

Om die totaalzorg te realiseren, werken we samen met verschillende disciplines. Ons team bestaat uit artsen, verpleegkundigen, een sociaal verpleegkundige, psychologen, ergotherapeuten en een kinesitherapeut, een diëtiste, een logopediste, logistiek assistenten, administratief medewerkers, onderhoudspersoneel en vrijwilligers.

Geriatrische GedragsObservatie-Eenheid (GGOE)

Deze eenheid maakt deel uit van de verpleegafdeling Geriatrie en bevindt zich in het verlengde van de afdeling. De eenheid biedt plaats aan vijf patiënten, verdeeld over twee kamers. Mannen en vrouwen verblijven samen op de eenheid.

Binnen deze eenheid hebben we specifieke aandacht voor de mentale toestand van de patiënten. Dit voor patiënten met (plotse) geheugen- en/of gedragsproblemen. Daarnaast wordt de behandeling van andere medische problemen verder opgenomen.

Door het aparte karakter van de eenheid, de aangepaste architectuur en het verhoogde toezicht kunnen we de oorzaak van de geheugen- en/of gedragsproblemen opsporen en ze gerichter aanpakken. We streven ernaar om zo weinig mogelijk geneesmiddelen te geven en fixatiemiddelen te beperken. Als de nood aan verhoogd toezicht afneemt, is een verhuis naar een andere kamer op de afdeling mogelijk.

Bezoek

Familie en vrienden zijn steeds welkom tussen 14.30 en 20 uur. Wij geven er de voorkeur aan dat het bezoek gespreid wordt, zodat de patiënt regelmatig bezoek krijgt en drukke momenten vermeden worden.

Patiënten zijn ook steeds bereikbaar per telefoon op de kamer. Patiënten die zelf met het toestel willen bellen, moeten bij inschrijving een telefoonkaart aanvragen. Bellen met een gsm is toegelaten. Via de verpleegkundige kunnen patiënten ook gratis een internetverbinding aanvragen, mits ze beschikken over een eigen laptop.

Om de veiligheid van patiënten met acute verwardheid, bijvoorbeeld, te garanderen is de afdeling beveiligd met een code. De code om de afdeling te verlaten kan gevraagd worden aan de verpleegkundige.

Informatie over de evolutie van het ziekteproces

Voor informatie over het zorgproces kunnen patiënten en familie steeds terecht bij de verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de zorg van de patiënt. Patiënten kunnen medische informatie bespreken met de artsen tijdens de dagelijkse artsenronde. Voor de familie houden de artsen regelmatig spreekuur. Op de afdeling kunt u navragen wanneer die spreekuren plaatsvinden.

Wij werken het liefst met één contactpersoon, die de patiënt zelf aanduidt. Die contactpersoon heeft de taak om de informatie door te geven aan de andere betrokkenen. De contactpersoon kan de partner of een van de kinderen zijn, of de mantelzorger.

Op het moment van ontslag wordt de huisarts per brief door de afdelingsarts geïnformeerd over het verblijf van de patiënt.

Ontslag

We streven ernaar dat de patiënt bij het verlaten van het ziekenhuis in een zo goed mogelijke conditie verkeert. Het ontslag wordt zorgvuldig voorbereid met het team en de sociaal verpleegkundige.

Vooraleer de patiënt terug naar huis kan, is soms een tussenstap nodig, bijvoorbeeld via de dienst Geriatrie van het ziekenhuis Jan Palfijn Gent, waarmee onze dienst nauw samenwerkt. Andere mogelijkheden zijn een opname op een revalidatieafdeling, een kort verblijf in een woon- en zorgcentrum of een verblijf in een hersteloord.

Kan de patiënt niet terug naar huis, dan bespreken we de verschillende mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een serviceflat of een verblijf in een woonzorgcentrum.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 5-1-2018 10:42.

Dienst contacteren

09 332 07 41

Locatie

Ingang 50 (gebouw K2)

Route 575