Slideshow: in de kijker


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Elke dinsdag om 20.35 uur op VIER

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Delier of acute verwardheid

Wie ziek is kan zich moeilijker concentreren of complexe taken uitvoeren. Voor ouderen met een acute aandoening is dat nog veel moeilijker. Dat doet zich ook voor bij delier of acute verwardheid.

Een delier treedt plots op en is van voorbijgaande aard. Het kan op elke leeftijd voorkomen, maar bij ouderen komt het vaker voor. Acute verwardheid is geen ziekte op zich maar is meestal het gevolg van een lichamelijke ontregeling.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn:

 • Acuut medisch probleem zoals een longontsteking
 • Overmatig gebruik of plots onderbreken van (slaap)medicatie of alcohol
 • Bedrust of immobilisatie
 • Problemen met plassen of ontlasting
 • Stoornissen in slaap- en waakritme
 • Stress over de ziekenhuisopname, ziekte of een operatie
 • Slechte voedingstoestand of uitdroging
 • Hevige pijn
 • Symptomen van delier

Bij een delier kunnen zich één of meerdere van de volgende symptomen voordoen:

 • De patiënt kan de aandacht er niet bij houden. In gesprekken lijkt niet alles door te dringen, de patiënt is snel afgeleid en herhaalt veel.
 • De oriëntatie in tijd, plaats en persoon kan verstoord zijn. De patiënt weet niet meer waar hij/zij is, is niet meer 'bij de tijd'. De patiënt is de grip op zichzelf en de omgeving kwijt. Hij/zij kan daardoor angstig, achterdochtig of agressief zijn.
 • De patiënt ervaart de werkelijkheid anders. Soms hoort en ziet de patiënt dingen die er niet zijn zoals bekende personen, stemmen, voorwerpen,…
 • Het geheugen functioneert minder goed. Iets wat u net hebt verteld kan de patiënt na korte tijd weer vergeten zijn.
 • De patiënt is soms onrustig en kan niet stilzitten of kan zich terugtrekken en zelfs passief zijn.

Kenmerkend is dat deze verwardheid in de loop van de dag wisselt en 's avonds en 's nachts vaak het ergst is. Soms kan het nodig zijn medicatie toe te dienen.

Als de lichamelijke toestand verbetert, neemt de verwardheid meestal af. De totale duur van het delier kan variëren van enkele uren tot enkele dagen en soms zelfs tot enkele weken

Benadering van de patiënt met delier

 • Ga steeds aan één kant van het bed zitten, zodat de patiënt zijn aandacht op één punt kan richten.
 • Zeg steeds wie u bent. Herhaal bij ieder bezoek dat de patiënt in het ziekenhuis is en waarom. Herhaal regelmatig de informatie die u geeft. Praat in eenvoudige zinnen. Vertel wanneer u de volgende keer op bezoek komt en schrijf het op.
 • Probeer rustig en geruststellend aanwezig te zijn, bijvoorbeeld door de hand van uw naaste vast te houden.
 • Ga niet mee in dingen die de patiënt hoort of ziet en die er in werkelijkheid niet zijn. Geef rustig aan dat uw waarneming anders is maar spreek de patiënt niet tegen. Probeer de patiënt af te leiden door te praten over bestaande personen en echte gebeurtenissen. Blijf rustig.
 • Breng een volledige lijst mee waarop alle medicatie staat die thuis ingenomen wordt.
 • Zorg voor een klok, een kalender en foto's van bv. (klein)kinderen, huisdieren.
 • Breng bril, hoorapparaat en/of gebitsprothese mee.
 • Zorg voor dagkledij en pyjama's.
 • Activeer de patiënt en ga wandelen in de gang. Zorg voor goed aansluitende pantoffels of schoenen en breng eventueel loophulpmiddelen (wandelstok, looprek,…) mee.
 • Laat de patiënt niet te veel slapen overdag om een duidelijk dag-nachtritme te behouden.
 • Vraag aan familie en vrienden om het bezoek te spreiden, waardoor er regelmatig bekende gezichten aanwezig zijn.
 • Stimuleer de patiënt om voldoende te eten en te drinken.
 • Hou de patiënt op de hoogte van recente gebeurtenissen via tv, krant en radio.
 • Meld veranderingen in het gedrag van de patiënt aan de verpleegkundige.

Wil u graag meer informatie, contacteer dan de arts of verpleegkundige van de afdeling.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-2-2016 10:09.

Dienst contacteren

09 332 07 41

Locatie

Ingang 50 (gebouw K2)

Route 575