Dermatologische tumoren

Plaveiselcelcarcinoom van de huid

INCB86550-102

 • Behandeling met INCB086550, een small-molecule PD-L1 inhibitor
 • Inclusie van patiënten die:
  • Progressie vertonen na behandeling met de beschikbare standaardbehandeling, of er niet voor in aanmerking komen.
Basaalcelcarcinoom van de huid
Masterkey-318
 • Behandeling met Pembrolizumab IV in combinatie met T-vec, een gemodificeerd herpes virus. 
 • T-vec wordt intratumoraal toegediend, in cutane-, subcutane-, lever-, of lymfekliermetastasen.
 • Inclusie van patiënten die:
  • Lijden aan een lokaal gevorderde of gemetastaseerde basaalcelcarcinoom
  • Al behandeld zijn met minstens één lijn standaardtherapie voor lokaal gevorderde of gemetastaseerde ziekte.
   • Uitgezonderd patiënten die de standaardtherapie niet verdragen, weigeren, of met tumortypes waarvoor geen standaardtherapie bestaat.
 • Patiënt mag nog niet behandeld zijn met een immuuncheckpoint inhibitor
INCB86550-102
 • Behandeling met INCB086550, een small-molecule PD-L1 inhibitor
 • Inclusie van patiënten die:
  • Lijden aan een lokaal gevorderde of gemetastaseerde basaalcelcarcinoo
  • Progressie vertonen na behandeling met de beschikbare standaardbehandeling, of er niet voor in aanmerking komen.
Melanoom
CA022-001
 • Behandeling met BMS-986218, een monoclonaal antilichaam tegen CTLA-4, gebaseerd op Ipilimumab.
 • De behandeling gebeurt gerandomiseerd (1 : 1 : 1 : 1) tussen 4 cohorten (BMS-986218 in 3 verschillende dosissen en Ipilimumab) zodat uw patiënt dus 3 kansen uit 4 heeft om het experimentele product te krijgen.
 • Inclusie van patiënten die:
  • Lijden aan cutaan melanoom
  • Al behandeld zijn met mutatie-gerichte therapie indien van toepassing, tenzij geweigerd door de patiënt.
  • Al behandels zijn met anti-PD(L)1
  • Nog niet behandeld zijn met anti-CTLA4 in de gevorderde of gemetastaseerde setting
TED15297
 • Behandeling met intra-tumorale injecties van SAR441000 in combinatie met Cemiplimab IV.
 • SAR441000 is een mengsel van m-RNA’s welke coderen voor cytokines. Het wordt intra-tumoraal toegediend met de bedoeling om zowel de lokale anti-tumor immuniteit te versterken als de antigenpresentatie te bevorderen. Dit laatste kan dan weer aanleiding geven tot een verbeterde systemische anti-tumorale immuunrespons.
 • Inclusie van patiënten die:
  • Lijden aan lokaal gevorderd of gemetastaseerd melanoom (stadium IIIb, IIIc, of IV).
  • Progressie vertonen na de beschikbare standaardbehandelingen of er niet voor in aanmerking komen. Patiënt moet minstens met een anti-PD(L)1 behandeld zijn.
  • Aanwezigheid vertonen van cutane of subcutane metastasen, of oppervlakkige adenopathieën(visualiseerbaarmet echo). De som van de langste diameter van deze letsels dient minstens 5 cm te bedragen.
  • De aanwezigheid van andere metastatische lokalisaties vormt geen probleem voor inclusie.


Merkelcelcarcinoom
INCB86550-102
 • Behandeling met INCB086550, een small-molecule PD-L1 inhibitor
 • Inclusie van patiënten die:
  • Progressie vertonen na behandeling met de beschikbare standaardbehandeling, of er niet voor in aanmerking komen.