Dermatologische tumoren

Plaveiselcelcarcinoom van de huid

Masterkey-318
  • Behandeling met pembrolizumab IV in combinatie met T-vec, een gemodificeerd herpes virus.
  • T-vec wordt intratumoraal toegediend, in cutane-, subcutane-, lever-, of lymfekliermetastasen.
  • Voorafgaande therapieën zijn toegestaan maar niet noodzakelijk.

Basaalcelcarcinoom van de huid

Masterkey-318
  • Behandeling met pembrolizumab IV in combinatie met T-vec, een gemodificeerd herpes virus. 
  • T-vec wordt intratumoraal toegediend, in cutane-, subcutane-, lever-, of lymfekliermetastasen.
  • Al behandeld met minstens één lijn standaardtherapie voor lokaal gevorderde of gemetastaseerde ziekte.
    • Uitgezonderd patiënten die de standaardtherapie niet verdragen, weigeren, of met tumortypes waarvoor geen standaardtherapie bestaat.
  • Patiënt mag nog niet behandeld zijn met een immuuncheckpoint inhibitor