Dermatologische tumoren

Plaveiselcelcarcinoom van de huid

Masterkey-318
 • Behandeling met pembrolizumab IV in combinatie met T-vec, een gemodificeerd herpes virus.
 • T-vec wordt intratumoraal toegediend, in cutane-, subcutane-, lever-, of lymfekliermetastasen.
 • Voorafgaande therapieën zijn toegestaan maar niet noodzakelijk.

INCB86550-102
 • Behandeling met INCB086550, een small-molecule PD-L1 inhibitor
 • Inclusie van patiënten die:
  • Progressie vertonen na behandeling met de beschikbare standaardbehandeling, of er niet voor in aanmerking komen.
  • Nog niet behandeld zijn met immunotherapie.

Basaalcelcarcinoom van de huid
Masterkey-318
 • Behandeling met pembrolizumab IV in combinatie met T-vec, een gemodificeerd herpes virus. 
 • T-vec wordt intratumoraal toegediend, in cutane-, subcutane-, lever-, of lymfekliermetastasen.
 • Al behandeld met minstens één lijn standaardtherapie voor lokaal gevorderde of gemetastaseerde ziekte.
  • Uitgezonderd patiënten die de standaardtherapie niet verdragen, weigeren, of met tumortypes waarvoor geen standaardtherapie bestaat.
 • Patiënt mag nog niet behandeld zijn met een immuuncheckpoint inhibitor
INCB86550-102
 • Behandeling met INCB086550, een small-molecule PD-L1 inhibitor
 • Inclusie van patiënten die:
  • Progressie vertonen na behandeling met de beschikbare standaardbehandeling, of er niet voor in aanmerking komen.
  • Nog niet behandeld zijn met immunotherapie.

Melanoom

CA022-001
 • Behandeling met BMS-986218, een monoclonaal antilichaam tegen CTLA-4, gebaseerd op ipilimumab.
 • De behandeling gebeurt gerandomiseerd (1 : 1 : 1 : 1) tussen 4 cohorten (BMS-986218 in 3 verschillende dosissen en ipilimumab) zodat uw patiënt dus 3 kansen uit 4 heeft om het experimentele product te krijgen.
 • Inclusie van patiënten die:
  • Lijden aan cutaan melanoom
  • Al behandeld zijn met mutatie-gerichte therapie indien van toepassing, tenzij geweigerd door de patiënt.
  • Al behandels zijn met anti-PD(L)1
  • Nog niet behandeld zijn met anti-CTLA4 in de gevorderde of gemetastaseerde setting

Merkelcelcarcinoom

INCB86550-102
 • Behandeling met INCB086550, een small-molecule PD-L1 inhibitor
 • Inclusie van patiënten die:
  • Progressie vertonen na behandeling met de beschikbare standaardbehandeling, of er niet voor in aanmerking komen.
  • Nog niet behandeld zijn met immunotherapie.