Urologische tumoren

Prostaatcarcinoom

XL184-021, Groep 1: Na abiraterone en/of enzalutamide
 • Behandeling met Atezolizumab (anti-PD-L1) + Cabozantinib (tyrosine kinase inhibitor)
 • Patiënten met CRPC, zonder neuroendocriene of kleincellige component
 • Progressief op beeldvorming na behandeling met enzalutamide en/of abiraterone
 • Aanwezigheid van tumor buiten het bot is vereist
 • Nog niet behandeld met chemotherapie
  • Uitzondering: docetaxelin combinatie met androgeen-onderdrukkende behandeling in de hormoongevoelige setting (“upfront”) is toegelaten.
XL184-021, Groep 2: Na abiraterone of enzalutamide
 • Behandeling met Atezolizumab (anti-PD-L1) monotherapie OF Cabozantinib (tyrosine kinase inhibitor) monotherapieOF de combinatievan beide.
 • CRPC, adenocarcinoom zonder kleincellige component (neuroendocriene of andere componenten zijn wel toegelaten zo lang adenocarcinoom de primaire histologie is)
 • Reeds behandeld met één en maximaal één lijn “novel hormone therapy”
 • Andere voorgaande behandelingen mogen maximaal bestaan uit:
  • ÉénPARP inhibitor
  • Docetaxelin de hormoongevoelige setting (“upfront”)
 • Progressieve ziekte bij studiestart op basis van PSA en/of beeldvorming. Enkel progressie in het bot is niet voldoende.
 • Hoog-risico ziekte op basis van:
  • Meetbare viscerale ziekte
  • en/ofeen PSA verdubbelingstijd minder dan 3 maand met aanwezigheid van een meetbare adenopathiebuiten het pelvis (= boven de aortabifuractie)
AMG20180101
 • Behandeling met AMG160 (PSMA-targeted BiTE) al dan niet in combinatie met pembrolizumab (anti-PD-1)
 • Reeds progressief na minstens één NHT en minstens één en maximal twee taxanen.
  • Patiënten die niet geschikt bevonden worden voor behandeling met taxanen of die deze behandeling weigeren kunnen ook in aanmerking komen.
 • Progressieve ziekte : radiologisch en/of op botscan en/of oplopend PSA.
 • Meetbare ziekte op beeldvorming is niet vereist.

Transitioneel cel carcinoom (urethra, blaas, ureter, renaal pelvis)

XL184-021 – 1° lijn
 • Behandeling met Atezolizumab (anti-PD-L1) + Cabozantinib (tyrosine kinase inhibitor)
 • Nog niet systemisch behandeld voor lokaal gevorderde, inoperabele, of metastatische ziekte.
  • Voorafgaande (neo)adjuvanteplatinum-bevattende chemotherapie is toegestaan, mits ziekteprogressie optrad na meer dan 12 maanden.

Renaal cel carcinoom

RAGNAR
Er is mogelijkheid tot prescreening voor eventuele FGFR mutaties/fusies, waarbij het volledige FoundationOne rapport beschikbaar gesteld wordt van de verwijzend arts. Meer info zie alle solide tumoren.