Urologische tumoren

Prostaatcarcinoom

XL184-021
 • Behandeling met Cabozantinib monotherapie of in combinatie met Atezolizumab
 • Inclusie van patiënten die:
  • Lijden aan CRPC, adenocarcinoom zonder kleincellige component (neuro-endocriene differentiatie of andere componenten zijn wel toegelaten zo lang adenocarcinoom de primaire histologie is)
  • Reeds behandeld zijn met één en slechts één lijn “novel hormone therapy” (abirateron, enzalutamide, ...)
   • Dit mag zowel in de castratie-gevoelige lokaal gevorderde of gemetasteerde setting, als in de castratie-resistente setting geweest zijn.
  • Patiënten mogen ook behandeld zijn met een taxaan-gebaseerde chemotherapie in de castratie-gevoelige setting (CSPC)
  • Progressieve ziekte vertonen op basis van PSA en/of beeldvorming. 
  • Enkel progressie van botmetastasen is niet voldoende.
  • Hoog-risico ziekte op basis van:
   • Meetbare viscerale ziekte
   • en/of een meetbare adenopathie buiten het pelvis (= boven de aortabifuractie)
AMG20180101
 • Behandeling met AMG 160 (PSMA-targeted BiTE). In sommige cohorten in combinatie met Pembrolizumab.
 • Inclusie van patiënten die:
  • Reeds progressief zijn na minstens één "novel hormonal therapy"  (abirateron, enzalutamide, ...)     en minstens één en maximal twee taxanen.
  • Niet geschikt bevonden worden voor behandeling met taxanen of die deze behandeling weigeren 
  • Progressieve ziekte vertonen : radiologisch en/of op botscan en/of oplopend PSA.
  • Meetbare ziekte op beeldvorming is niet vereist.
AMG20200040

Behandeling met AMG 757 (een BiTE gericht tegen delta-like protein 3 (DLL3). 

Inclusie van patiënten die:

 • Lijden aan de novo of onder therapie ontstaan neuro-endocrien prostaatcarcinoom (NEPC). gedefinieerd op basis van:
  • Histologie van kleincellig NEPC
  • en/of neuro-endocriene differentiatie op basis van IHC voor chromogranine en/of synaptophysine
  • en/of ≥ 2 alteraties (IHC of genetisch) in TP53, RB1, en PTEN.
 • Reeds behandeld zijn met minstens één lijn therapie.
  • Voor de novo NEPC, een platinum-bevattende behandeling
  • Voor onder therapie ontstaan NEPC ,een "novel-hormonal therapy" (abirateron, enzalutamide, …).

Renaal cel carcinoom

RAGNAR
Er is mogelijkheid tot prescreening voor eventuele FGFR mutaties/fusies, waarbij het volledige FoundationOne rapport beschikbaar gesteld wordt van de verwijzend arts.