Urologische tumoren

Prostaatcarcinoom

XL184-021, Groep 1: Na abiraterone en/of enzalutamide

 • Behandeling met Atezolizumab (anti-PD-L1) + Cabozantinib (tyrosine kinase inhibitor)
 • Patiënten met CRPC, zonder neuroendocriene of kleincellige component
 • Progressief op beeldvorming na behandeling met enzalutamide en/of abiraterone
 • Aanwezigheid van tumor buiten het bot is vereist
 • Nog niet behandeld met chemotherapie
  • Uitzondering: docetaxelin combinatie met androgeen-onderdrukkende behandeling in de hormoongevoelige setting (“upfront”) is toegelaten.
XL184-021, Groep 2: Na abiraterone of enzalutamide

 • Behandeling met Atezolizumab (anti-PD-L1) monotherapie OF Cabozantinib (tyrosine kinase inhibitor) monotherapieOF de combinatievan beide.
 • CRPC, adenocarcinoom zonder kleincellige component (neuroendocriene of andere componenten zijn wel toegelaten zo lang adenocarcinoom de primaire histologie is)
 • Reeds behandeld met één en maximaal één lijn “novel hormone therapy”
 • Andere voorgaande behandelingen mogen maximaal bestaan uit:
  • ÉénPARP inhibitor
  • Docetaxelin de hormoongevoelige setting (“upfront”)
 • Progressieve ziekte bij studiestart op basis van PSA en/of beeldvorming. Enkel progressie in het bot is niet voldoende.
 • Hoog-risico ziekte op basis van:
  • Meetbare viscerale ziekte
  • en/ofeen PSA verdubbelingstijd minder dan 3 maand met aanwezigheid van een meetbare adenopathiebuiten het pelvis (= boven de aortabifuractie)
XL184-021, Groep 3: Na abiraterone en/of enzalutamide, EN docetaxel

 • Behandeling met Atezolizumab (anti-PD-L1) + Cabozantinib (tyrosine kinase inhibitor)
 • CRPC, adenocarcinoom zonder kleincellige component (neuroendocriene of andere componenten zijn wel toegelaten zo lang adenocarcinoom de primaire histologie is)
 • Reeds behandeld met docetaxel voor CRPC
 • Reeds behandeld met minstens één lijn “novel hormone therapies”
 • Andere voorgaande behandelingen zijn niet verplicht, maar wel toegestaan.
 • Progressieve ziekte bij studiestart op basis van PSA en/of beeldvorming. Enkel progressie in het bot is niet voldoende.
 • Hoog-risico ziekte op basis van:
  • Meetbare viscerale ziekte
  • en/ofeen PSA verdubbelingstijd minder dan 3 maand met aanwezigheid van een meetbare adenopathiebuiten het pelvis (= boven de aortabifuractie)

Transitioneel cel carcinoom (urethra, blaas, ureter, renaal pelvis)

XL184-021 – 1° lijn

 • Behandeling met Atezolizumab (anti-PD-L1) + Cabozantinib (tyrosine kinase inhibitor)
 • Nog niet systemisch behandeld voor lokaal gevorderde, inoperabele, of metastatische ziekte.
  • Voorafgaande (neo)adjuvanteplatinum-bevattende chemotherapie is toegestaan, mits ziekteprogressie optrad na meer dan 12 maanden.
CA027-002 – Bij progressie op anti-PD(L)1

 • Behandeling met Nivolumab (anti-PD-1) + BMS-986253 (anti-IL8 monoclonaal antilichaam)
 • Patiënten met heldercellig RCC
 • Progressief tijdens of binnen de 3 maand na anti-PD(L)1 behandeling.
 • Deze anti-PD(L)1 behandeling mag deel uitmaken van een combinatiebehandeling
 • Deze anti-PD(L)1 moet de laatste therapie zijn voorafgaand aan de studiebehandeling
 • Een serum IL-8 > 10 pg/ml (wordt bepaald in een centraal labo als onderdeel van de studie)

Renaal cel carcinoom

CA027-002 – Bij progressie op anti-PD(L)1

 • Behandeling met Nivolumab (anti-PD-1) + BMS-986253 (anti-IL8 monoclonaal antilichaam)
 • Patiënten met heldercellig RCC
 • Progressief tijdens of binnen de 3 maand na anti-PD(L)1 behandeling.
 • Deze anti-PD(L)1 behandeling mag deel uitmaken van een combinatiebehandeling
 • Deze anti-PD(L)1 moet de laatste therapie zijn voorafgaand aan de studiebehandeling
 • Een serum IL-8 > 10 pg/ml (wordt bepaald in een centraal labo als onderdeel van de studie)