​Thoracale oncologie

Niet-kleincellig longcarcinoom - plaveiselcelcarcinoom

Thymoom/ thymus carcinoom


RAGNAR
Er is mogelijkheid tot prescreening voor eventuele FGFR mutaties/fusies, waarbij het volledige FoundationOne rapport beschikbaar gesteld wordt van de verwijzend arts.