​Thoracale oncologie

Niet-kleincellig longcarcinoom

XL184-021 – Groep 2: 1°lijn, PD-L1 ≥ 1%
 • Behandeling met Atezolizumab (anti-PD-L1) + Cabozantinib (tyrosine kinase inhibitor)
 • Inclusie van patiënten die:
  • Lijden aan stadium IV niet-squameus NSCLC, met PD-L1 expressie ≥ 1% op de tumorcellen
  • Nog niet systemisch behandeld voor gemetastaseerde ziekte
  • Indien de tumor een relevante EGFR mutatie, een ALK translocatie, een ROS1 herschikking, of BRAF V600E mutatie bevat, komt de patiënt niet in aanmerking.
RAGNAR
Er is mogelijkheid tot prescreening voor eventuele FGFR mutaties/fusies, waarbij het volledige FoundationOne rapport beschikbaar gesteld wordt van de verwijzend arts. Meer info zie alle solide tumoren.

CA022-001, deel 2B:
 • Behandeling met BMS-986218, een monoclonaal antilichaam tegen CTLA-4, gebaseerd op ipilimumab.
 • De studiebehandeling gebeurt gerandomiseerd tussen drie verschillende dosissen van het studieproduct (geen placebo)
 • Inclusie van patiënten die:
  • Lijden aan NSCLC, ongeacht verdere histologie.
  • Al behandeld zijn met mutatie-gerichte therapie indien van toepassing.
  • Progressie of herval vertonen na anti-PD(L)1 (al dan niet als onderdeel van een combinatietherapie) 
  • Tussen de anti-PD(L)1 behandeling en de studiebehandeling mag er maximaal één andere behandeling gegeven zijn.