Alle solide tumoren

Regelmatig komt er een plaats beschikbaar in een studie die open staat voor een brede populatie van patiënten die lijden aan een lokaal gevorderde of metastatische solide tumor. Deze sloten staan open voor patiënten waarbij de standaardbehandelingen uitgeput zijn.

CA044-001
 • Behandeling met Nivolumab (anti-PD-1) + BMS-986310 (orale prostaglandine-receptor EP4 antagonist)
J1E-MC-JZEA
 • Behandeling met LY3434172, een bispecifiek antilichaam gericht tegen zowel PD-1 als PD-L1.
IO-001
 • Behandeling met EOS100850, een orale adenosine A2a receptor antagonist.
BI1367.1
 • Behandeling met BI894999, een orale BET-inhibitor.

Alle solide tumoren: doelgerichte therapie 

Sommige studies staan open voor elk type tumor, op voorwaarde dat er bepaalde genetische afwijkingen aanwezig zijn in de tumor.

RAGNAR

 • Staat open voor elke solide tumor op voorwaarde dat er een gekende mutatie of fusie aanwezig is in FGFR1, FGFR2, FGFR3, of FGFR4.
  • Uitzondering: patiënten met urotheelceltumoren komen niet in aanmerking. Er loopt een fase 3 studies voor deze indicatie met dezelfde behandeling.
 • De behandeling bestaat uit Erdafitinib, een EGFR inhibitor.
 • Patiënten moeten al behandeld zijn met minstens één lijn therapie in de gemetastaseerde of gevorderde setting.
 • Patiënten mogen niet over verdere standaardbehandelingen beschikken waarvan een relevant klinisch voordeel verwacht wordt, tenzij de patiënt deze niet verdraagt.
 • Patiënten komen in aanmerking vanaf de leeftijd van 12 jaar.

PRECISION 2 - Afatinib

 • Staat open voor elke solide tumor op voorwaarde dat er een activerende EGFR mutatie is of een mutatie van HER2 of HER3 (VUS zijn toegestaan).
  • Uitzondering: patiënten met NSCLC met een EGFR mutatie, gezien afatinib al op de markt is voor deze indicatie.
 • De behandeling bestaat uit Afatinib.
 • Inclusie vereist falen van minstens één lijn standaard systemische therapie. 
Dit betreft een studie die loopt bij onze collega’s van de dienst medische oncologie.
Voor specifieke informatie omtrent deze studie kunt u contact opnemen met prof. dr. Sylvie Rottey (sylvie.rottey@ugent.be) of mevr. Lore Vansteelant (lore.vansteelant@uzgent.be).

PRECISION 2 - Olaparib

 • Staat open voor elke solide tumor op voorwaarde dat er een mutatie is (kiemcel of somatisch) in één van volgende HR genen: BRCA1/2, ATM, BARD1, BRIP1, CHEK1, CHEK2, MRE11A, NBN, PALB2, RAD50, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD54L, FAM175A, CDK12, FANCL, p53 (enkel germline), en PPP2R2A. Patiënten met mutaties in andere genen waarvoor er preklinisch bewijs van HRD is wanneer gemuteerd, kunnen worden overwogen na goedkeuring door de hoofdon-derzoekers
  • Komen niet in aanmerking: 
   • Patiënten met ovariumcarcinoom met HRD.
   • Patiënten met borst-, prostaat, of pancreaskanker met een BRCA1/2 mutatie.
 • De behandeling bestaat uit Olaparib, een PARP-inhibitor.
 • Er hoeft geen progressieve ziekte te zijn op moment van inclusie.
 • Aanwezigheid van minstens 1 letsel (meetbaar of niet-meetbaar) dat accuraat kan beoordeeld worden.
Dit betreft een studie die loopt bij onze collega’s van de dienst medische oncologie.
Voor specifieke informatie omtrent deze studie kunt u contact opnemen met prof. dr. Sylvie Rottey (sylvie.rottey@ugent.be) of mevr. Lore Vansteelant (lore.vansteelant@uzgent.be).