​Longkanker

Niet-kleincellig longcarcinoom

XL184-021 – Groep 1: 2°of 3°lijn, reeds progressief op anti-PD(L)1
 • Behandeling met Atezolizumab (anti-PD-L1) + Cabozantinib (tyrosine kinase inhibitor) OF met Cabozantinib monotherapie (randomisatie 1:1)
 • Patiënten met stadium IV niet-squameus NSCLC
 • Reeds progressief na één lijn anti-PD1 of anti-PD-L1
 • Al maximaal twee lijnen therapie gehad.
 • Voorafgaande behandeling met een VEGFR-gerichte TKI is niet toegelaten
 • Bij aanwezigheid van een ‘gevoelig makende’ EGFR mutatie, een ALK herschikking, een ROS1 herschikking, of een BRAF V600E mutatie komt de patiënt niet in aanmerking
XL184-021 – Groep 2: 1°lijn, PD-L1 ≥ 1%
 • Patiënten met stadium IV niet-squameus NSCLC, met PD-L1 expressie ≥ 1%
 • Behandeling met Atezolizumab (anti-PD-L1) + Cabozantinib (tyrosine kinase inhibitor)
 • Nog niet systemisch behandeld voor gemetastaseerde ziekte
 • Bij aanwezigheid van een ‘gevoelig makende’ EGFR mutatie, een ALK translocatie, een ROS1 herschikking, of een BRAF V600E mutatie komt de patiënt niet in aanmerking.
M15891 – Reeds progressief op anti-PD(L)1, max. 4 voorgaande lijnen
(Geen continue rekrutering mogelijk, slot per slot)
 • Behandeling met ABBV-181 (anti-PD1) + Venetoclax (Bcl-2 inhibitor).
 • Lokaal gevorderd of gemetastaseerd NSCLC
 • Reeds progressief op één lijn anti-PD1/PD-L1
 • Maximaal 4 voorgaande lijnen behandeling in de gevorderde of gemetastaseerde setting.
 • Patiënten met een EGFR of ALK mutatie kunnen niet deelnemen
RAGNAR
Er is mogelijkheid tot prescreening voor eventuele FGFR mutaties/fusies, waarbij het volledige FoundationOne rapport beschikbaar gesteld wordt van de verwijzend arts. Meer info zie alle solide tumoren.