​Longkanker

Niet-kleincellig longcarcinoom

XL184-021 – Groep 1: 2°of 3°lijn, reeds progressief op anti-PD(L)1

 • Behandeling met Atezolizumab (anti-PD-L1) + Cabozantinib (tyrosine kinase inhibitor) OF met Cabozantinib monotherapie (randomisatie 1:1)
 • Patiënten met stadium IV niet-squameus NSCLC
 • Reeds progressief na één lijn anti-PD1 of anti-PD-L1
 • Maximaal twee lijnen therapie gehad.
 • Bij aanwezigheid van een ‘gevoelig makende’ EGFR mutatie, een ALK translocatie, een ROS1 herschikking, of een BRAF V600E mutatie komt de patiënt niet in aanmerking
XL184-021 – Groep 2: 1°lijn, PD-L1 ≥ 1%

 • Behandeling met Atezolizumab (anti-PD-L1) + Cabozantinib (tyrosine kinase inhibitor)
 • Patiënten met stadium IV niet-squameus NSCLC, met hoge PD-L1 expressie
 • Nog niet systemisch behandeld voor gemetastaseerde ziekte 
 • Bij aanwezigheid van een ‘gevoelig makende’ EGFR mutatie, een ALK translocatie, een ROS1 herschikking, of een BRAF V600E mutatie komt de patiënt niet in aanmerking
XL184-021 – Groep 3: EGFR gemuteerd

 • Behandeling met Atezolizumab (anti-PD-L1) + Cabozantinib (tyrosine kinase inhibitor)
 • Patiënten met stadium IV niet-squameus NSCLC, EGFR gemuteerd
 • Progressief na behandeling met een EGFR gerichte TKI (bv. osimertinib, gefitinib, erlotinib, of afatinib)
 • Het aantal voorgaande lijnen is onbeperkt, echter patiënt mag nog niet met een anti-PD1/anti-PD-L1 behandeld zijn
CA027-002 : Bij progressie op anti-PD(L)1

 • Behandeling met Nivolumab (anti-PD-1) + BMS-986253 (anti-IL8 monoclonaal antilichaam)
 • Patiënten met NSCLC
  • Indien geen EGFR/ALK/ROS1 mutatie: minstens behandeld met standard-of-care chemotherapie of is hier geen kandidaat voor.
  • Indien wel EGFR/ALK/ROS1 mutatie: minstens behandeld met standard-of-care tyrosine-kinase inhibitors of is hier geen kandidaat voor.
 • Progressief tijdens of binnen de 3 maand na anti-PD(L)1 behandeling.
  • Deze anti-PD(L)1 behandeling mag deel uitmaken van een combinatiebehandeling
  • Deze anti-PD(L)1 moet de laatste therapie zijn voorafgaand aan de studiebehandeling
 • Een serum IL-8 > 10 pg/ml (wordt bepaald in een centraal labo als onderdeel van de studie)

JZCA – Bij progressie op anti-PD(L)1
 • Behandeling met LY3300054 (anti-PD-L1) + LY3381916 (IDO-1 inhibitor)
 • NSCLC, stadium IV
 • Patiënten met een EGFR, ALK, of ROS mutatie moeten reeds met een gepaste tyrosine-kinase
 • inhibitor behandeld zijn.
 • Progressief na anti-PD1/PD-L1, als laatste behandeling voorafgaand aan de studiebehandeling.

M15891 – Reeds progressief op anti-PD(L)1, max. 4 voorgaande lijnen
 • Binnenkort verwacht (november 2019)
 • Behandeling met ABBV-181 (anti-PD1) + Venetoclax (Bcl-2 inhibitor).
 • Lokaal gevorderd of gemetastaseerd NSCLC
 • Reeds progressief op één lijn anti-PD1/PD-L1
 • Maximaal 4 voorgaande lijnen behandeling in de gevorderde of gemetastaseerde setting.
 • Patiënten met een EGFR of ALK mutatie kunnen niet deelnemen