Hoofd- en halstumoren

Plaveiselcelcarcinoom van het hoofd- en halsgebied

XL184-021 – 2° of 3° lijn

  • Behandeling met Atezolizumab (anti-PD-L1) + Cabozantinib (tyrosine kinase inhibitor)
  • Progressie na platinum-bevattende chemotherapie
  • Maximaal twee lijnen therapie gehad voor gemetastaseerde, inoperabele, of lokaal hervallen ziekte
  • Voorafgaande behandeling met anti-PD1/anti-PD-L1 is niet verplicht maar wel toegelaten.
RAGNAR
Er is mogelijkheid tot prescreening voor eventuele FGFR mutaties/fusies, waarbij het volledige FoundationOne rapport beschikbaar gesteld wordt van de verwijzend arts. Meer info zie alle solide tumoren.