Hoofd-hals tumoren

Plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-hals gebied

ACT15377 – anti-PD(L)1 naïef

 • Behandeling met Atezolizumab (anti-PD-L1) + Isatuximab (anti-CD38)
 • Progressie binnen de 6 maand na de laatste platinum-gebaseerde behandeling
 • Maximaal 2 lijnen therapie gehad
 • Nog niet behandeld met anti-PD1/PD-L1
CA027-002 – Bij progressie op anti-PD(L)1

 • Behandeling met Nivolumab (anti-PD-1) + BMS-986253 (anti-IL8 monoclonaal antilichaam)
 • Reeds behandeld met standard-of-care chemotherapie of is hier geen kandidaat voor.
 • Progressief tijdens of binnen de 3 maand na anti-PD(L)1 behandeling.
 • Deze anti-PD(L)1 behandeling mag deel uitmaken van een combinatiebehandeling
 • Deze anti-PD(L)1 moet de laatste therapie zijn voorafgaand aan de studiebehandeling
 • Een serum IL-8 > 10 pg/ml (wordt bepaald in een centraal labo als onderdeel van de studie)
XL184-021 – 2° of 3° lijn

 • Behandeling met Atezolizumab (anti-PD-L1) + Cabozantinib (tyrosine kinase inhibitor)
 • Progressie na platinum-bevattende chemotherapie
 • Maximaal twee lijnen therapie gehad voor gemetastaseerde, inoperabele, of lokaal hervallen ziekte
 • Voorafgaande behandeling met anti-PD1/anti-PD-L1 is niet verplicht maar wel toegelaten.
BP40234 – Reeds progressief op anti-PD(L)1

 • Behandeling met Atezolizumab (anti-PD-L1) + RO6874281 (FAP-targeted IL-2v).
 • Metastatisch of lokaal hervallen SCCHN
 • Reeds progressief onder of na behandeling met immuuncheckpointinhibitie
  • indien PD op checkpoint inhibitie