Gastro-intestinale tumoren

Pancreascarcinoom, maagcarcinoom, Slokdarmtumoren (zowel adeno- als plaveiselcelcarcinoom) en colorectaal carcinoom.

RAGNAR

Er is mogelijkheid tot prescreening voor eventuele FGFR mutaties/fusies, waarbij het volledige FoundationOne rapport beschikbaar gesteld wordt van de verwijzend arts. 

Hepatocellulair carcinoom

RAGNAR

Er is mogelijkheid tot prescreening voor eventuele FGFR mutaties/fusies, waarbij het volledige FoundationOne rapport beschikbaar gesteld wordt van de verwijzend arts. 


Masterkey-318

Behandeling met  T-Vec (gemodificeerd herpes virus) + Pembrolizumab IV.

T-vec wordt rechtstreeks in de levertumoren geïnjecteerd

Inclusie van patiënten die:

  • Lijden aan HCC
  • Leverfunctie Child Pugh klasse A
  • Voorafgaande systemische behandeling is niet vereist, maar wel toegelaten