Gastro-intestinale tumoren

Hepatocellulair carcinoom

Masterkey-318 – Sporadisch een slot beschikbaar
  • Twee cohorten: ofwel behandeling met Pembrolizumab (anti-PD-1) + T-vec (gemodificeerd HSV-1) ofwel met T-vec monotherapie
  • T-vec wordt rechtstreeks in de levertumoren geïnjecteerd
  • Patiënten met Child Pugh klasse A of B7
  • Voorafgaande systemische behandeling is niet vereist

Pancreascarcinoom (adenocarcinoom)

B9991033 – Open: ten vroegste in september een eerstvolgend slot
  • Behandeling met Avelumab (anti-PD-L1) + Binimetinib (MEK 1/2 inhibitor), al dan niet in combinatie met Talazoparib (PARP inhibitor)
  • Al behandeld met minstens één en maximum twee lijnen systemische therapie in de gevorderde/gemetastaseerde setting

Colorectaal carcinoom

A Phase 1/2 Study of Durvalumab and Monalizumab in Adult Subjects with Select Advanced Solid Tumors
.
  • Behandeling met Monalizumab (anti-CD94/NKG2a monoclonaal antilichaam) in combinatie met cetuximab, al dan niet gecombineerd met Durvalumab (anti-PD-L1)
  • Voor patiënten met MSS-CRC, RAS/BRAF wild type
  • 3° lijn
  • Nog niet behandeld met een EGFR-gerichte behandeling
Dit betreft een studie die loopt bij onze collega’s van de dienst maag-darm ziekten.
Voor specifieke informatie omtrent deze studie kunt u contact opnemen met mevr. Tine Derre,
via
tine.derre@uzgent.be