Gastro-intestinale tumoren

Colorectaal carcinoom

Masterkey-318

 • Behandeling met pembrolizumab IV in combinatie met T-vec, een gemodificeerd herpes virus.
 • T-vec wordt intratumoraal toegediend in cutane-, subcutane-, lever-, of lymfekliermetastasen.
 • Patiënt moet al behandeld zijn met minstens één lijn standaardtherapie voor lokaal gevorderde of gemetastaseerde ziekte.
  • Uitgezonderd patiënten die de standaardtherapie niet verdragen of weigeren.

Hepatocellulair carcinoom

Masterkey-318

 • Behandeling met Pembrolizumab IV + T-vec (gemodificeerd herpes virus)
 • T-vec wordt rechtstreeks in de levertumoren geïnjecteerd
 • Patiënten met Child Pugh klasse A
 • Voorafgaande systemische behandeling is niet vereist, maar wel toegelaten.

RAGNAR

Er is mogelijkheid tot prescreening voor eventuele FGFR mutaties/fusies, waarbij het volledige FoundationOne rapport beschikbaar gesteld wordt van de verwijzend arts. Meer info zie alle solide tumoren.

Pancreascarcinoom (adenocarcinoom)

B9991033 – 2° of 3° lijn - Geen continue rekrutering mogelijk, slot per slot
 • Patiënten met adenocarcinoom van de pancreas
 • Behandeling met Binimetinib (MEK 1/2 inhibitor) + Talazoparib (PARP inhibitor), al dan niet in combinatie met Avelumab (anti-PD-L1).
 • Al behandeld met minstens één en maximum twee lijnen systemische therapie in de gevorderde/gemetastaseerde setting.
RAGNAR
Er is mogelijkheid tot prescreening voor eventuele FGFR mutaties/fusies, waarbij het volledige FoundationOne rapport beschikbaar gesteld wordt van de verwijzend arts. Meer info zie alle solide tumoren.

Maag en slokdarm tumoren (zowel adeno- als plaveiselcelcarcinomen)

RAGNAR
Er is mogelijkheid tot prescreening voor eventuele FGFR mutaties/fusies, waarbij het volledige FoundationOne rapport beschikbaar gesteld wordt van de verwijzend arts. Meer info zie alle solide tumoren.

Cholangiocarcinomen (zowel intra- als extrahepatisch)

RAGNAR
Er is mogelijkheid tot prescreening voor eventuele FGFR mutaties/fusies, waarbij het volledige FoundationOne rapport beschikbaar gesteld wordt van de verwijzend arts. Meer info zie alle solide tumoren.