Gastro-intestinale tumoren

Hepatocellulair carcinoom

Masterkey-318

  • Behandeling met Pembrolizumab IV + T-vec (gemodificeerd herpes virus)
  • T-vec wordt rechtstreeks in de levertumoren geïnjecteerd
  • Inclusie van patiënten die:
    • Lijden aan HCC
    • Leverfunctie Child Pugh klasse A
    • Voorafgaande systemische behandeling is niet vereist, maar wel toegelaten.

RAGNAR

Er is mogelijkheid tot prescreening voor eventuele FGFR mutaties/fusies, waarbij het volledige FoundationOne rapport beschikbaar gesteld wordt van de verwijzend arts. Meer info zie alle solide tumoren.

Pancreascarcinoom 

RAGNAR
Er is mogelijkheid tot prescreening voor eventuele FGFR mutaties/fusies, waarbij het volledige FoundationOne rapport beschikbaar gesteld wordt van de verwijzend arts. Meer info zie alle solide tumoren.

Maag en slokdarm tumoren (zowel adeno- als plaveiselcelcarcinomen)

RAGNAR
Er is mogelijkheid tot prescreening voor eventuele FGFR mutaties/fusies, waarbij het volledige FoundationOne rapport beschikbaar gesteld wordt van de verwijzend arts. Meer info zie alle solide tumoren.