​Andere maligniteiten

Diffuse large B-cell lymphoma

BI1367.1
  • Studie met BI894999, een orale BET-inhibitor

Nut-midline carcinoma

BI1367.1
  • Studie met BI894999, een orale BET-inhibitor
  • Inclusie mogelijk vanaf 15 jaar

Schildkliercarcinoom

XL184-021
  • Behandeling met Atezolizumab (anti-PD-L1) + Cabozantinib (tyrosine kinase inhibitor)
  • Patiënten met folliculair, papillair, of slecht gedifferentieerd schildkliercarcinoom
  • Refractair aan radioactief-jood of komen er niet voor in aanmerking
  • Nog niet systemisch behandeld in de radioactief-jood refractaire setting