​Andere maligniteiten

Hematologische maligniteiten

MCLA-145-CL01: Geen continue rekrutering mogelijk, slot per slot
 • Patiënt die lijden aan een B-cellymfoom (behalve Burkitt lymfoom, lymfoblastische leukemie/lymfoom, lymfoplasmacytair lymfoom, chronische lymfocytaire leukemie)
 • Behandeling met MCLA-145, een bispecifiek monoclonaal antilichaam, gericht tegen zowel PD-L1 (inhiberend) als CD137 (activerend)
 • Patiënt mag maximaal 4 voorgaande systemische behandelingen gekregen hebben voor lokaal gevorderde of metastatische ziekte
 • Patiënt mag nog niet behandeld zijn met een anti-PD-L1, een T-cel agonist (bv. agonist van OX-40, GITR, 4-1BB, enz.), of met CAR-T cel therapie.
 • Voorafgaande behandeling met één lijn anti-PD1 of anti-PD1 + anti-CTLA-4 is wel toegestaan.
TED15297: Geen continue rekrutering mogelijk, slot per slot
 • Patiënten die lijden aan lymfoom
 • Behandeling met SAR441000, al dan niet in combinatie met cemiplimab (anti-PD1)
 • SAR441000 is een mengsel van m-RNA’s welke coderen voor cytokines. Het wordt intratumoraal toegediend.
 • Er moeten cutane -, subcutane -, of lymfeklierletsels (visualiseerbaar met echografie) aanwezig zijn.
BI1367.1
 • Behandeling met BI894999, een orale BET-inhibitor
 • Inclusie van patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL)

NUT-carcinoom

BI1367.1
 • Studie met BI894999, een orale BET-inhibitor

Soft tissue sarcoom

RAGNAR
Er is mogelijkheid tot prescreening voor eventuele FGFR mutaties/fusies, waarbij het volledige FoundationOne rapport beschikbaar gesteld wordt van de verwijzend arts.