​Andere maligniteiten

Diffuse large B-cell lymphoma

BI1367.1
 • Studie met BI894999, een orale BET-inhibitor

Schildkliercarcinoom

XL184-021
 • Behandeling met Atezolizumab (anti-PD-L1) + Cabozantinib (tyrosine kinase inhibitor)
 • Patiënten met folliculair, papillair, of slecht gedifferentieerd schildkliercarcinoom
 • Refractair aan radioactief-jood of komen er niet voor in aanmerking
 • Nog niet systemisch behandeld in de radioactief-jood refractaire setting

NUT-carcinoma

BI1367.1
 • Studie met BI894999, een orale BET-inhibitor

Glioblastoom en low-grade glioom

RAGNAR
 • Behandeling met Erdafitinib (FGFR inhibitor) 
 • Bij tumoren met FGFR1-4 aberraties (mutatie of fusie). Er is mogelijkheid tot opsporen van FGFR aberraties m.b.v. een FoundationOne®CDx analyse voor rekening van de sponsor. Het FoundationOne report wordt volledig ter beschikking gesteld van de behandelend arts.
 • Men schat de incidentie van FGFR aberraties bij glioblastoom op 26% en bij glioom op 10%.
 • Patiënten moeten al behandeld zijn met minstens één lijn therapie in de gemetastaseerde/gevorderde setting.
 • Patiënten mogen niet over verdere standaardbehandelingen beschikken waarvan een relevant klinisch voordeel verwacht wordt, of de patiënt verdraagt deze niet. Opsporen van mutaties kan reeds gebeuren vanaf start van de laatste standaard behandelingslijn waarvan relevant voordeel verwacht wordt.