Studie naar een nieuw geneesmiddel ter behandeling van HIV-1.

In deze klinische studie wordt een nieuw geneesmiddel onderzocht dat wordt ontwikkeld voor de behandeling van infectie met humaan immunodeficiëntievirus 1 (HIV-1), een virale infectie die aids kan veroorzaken.

Dit geneesmiddel is nog niet goedgekeurd voor verkoop en zal oraal worden toegediend.

De studie bestaat uit 5 panels (A,B,C,D en E) van telkens 8 gezonde proefpersonen per panel. 

Momenteel zijn wij zijn op zoek naar kandidaten voor panel A, B,C en D.

U kan slechts aan 1 panel deelnemen.


Komt u in aanmerking?

We zoeken deelnemers die voldoen aan onderstaande criteria:

 • Gezonde volwassen mannen en niet vruchtbare vrouwen (18-55 jaar, uitersten inclusief) 
 • Vrouwen: niet zwanger kunnen worden (postmenopauzaal of na verwijdering baarmoeder en/of eileiders en/of eierstokken)
 • Body Mass Index (BMI) 18-32 kg/m2 (uitersten inclusief) 
 • Geen ernstige aandoeningen hebben of gehad hebben
 • Geen (chronische) medicatie gebruiken
 • Geen allergie hebben voor latex, medicatie of voeding 
 • Niet roken (minstens 3 maanden gestopt zijn met roken of gebruik van nicotine houdende producten) en geen drugs gebruiken

Wat gebeurt er?

Voor panel A, B,C en D bestaat de studie uit 2 vooronderzoeken + 1 behandelingsperiode + 1 eindonderzoek.

De behandelingsperiode duurt 10 dagen met 4 overnachtingen in het onderzoekscentrum. U overnacht twee maal gedurende twee nachten in het centrum (dag -1 tot dag 2 en dag 9 tot dag 11).

Medicatie wordt eenmaal per dag toegediend gedurende 10 dagen. De inname gebeurt 's morgens en steeds tijdens een korte visite aan het onderzoekscentrum. U krijgt het studiegeneesmiddel of placebo (middel zonder actieve stof) toegediend.

Tijdens het eerste vooronderzoek zullen de algemene onderzoeken worden gedaan om te beoordelen of u geschikt bent om aan de studie deel te nemen: lichamelijk onderzoek, gewicht, lengte, ademhaling, temperatuur, elektrocardiogram, bloeddruk, pols, bloedonderzoek en urineonderzoek. Tijdens het tweede vooronderzoek zal er  een bloed- en urineonderzoek gebeuren en een COVID-19-test worden afgenomen.

 

Tijdens de studie wordt er op verschillende tijdstippen bloed geprikt, bloeddruk gemeten, een elektrocardiogram genomen, een lichamelijk onderzoek uitgevoerd, een COVID-19-test afgenomen, ….


Wanneer wordt u op de dienst verwacht?

Voor deelname dient u voor alle data van het door u gekozen panel beschikbaar te zijn.

 Klik HIER voor alle data en visites.


Vergoeding

 • 50 euro voor het eerste vooronderzoek (geen reiskostenvergoeding) 
 • 50 euro voor het tweede vooronderzoek (geen reiskostenvergoeding)
 • 1800 euro voor de volledige studie (inclusief de vergoeding voor de 2 vooronderzoeken)  bij goede medewerking, alsook een reiskostenvergoeding van 0,20 euro voor elke km boven de 40 km enkele reis (met maximum 110 km enkele reis)
 • 350 euro voor reserves die mee binnenkomen op de vooravond van het onderzoek (deze vergoeding is inclusief de vergoeding voor de vooronderzoeken)

Er wordt geen vergoeding uitbetaald wanneer u tijdens het vooronderzoek of vóór eerste dosering positief test op drugs of nicotine of alcohol, of indien u zelf beslist om toch niet deel te nemen aan de studie.

Wanneer u effectief deelneemt aan de studie, zal uw vergoeding na het eindonderzoek berekend worden. De uitbetalingstermijn is ongeveer 4 tot 8 weken.


Reserve proefpersoon

 • U voldoet aan alle criteria om deel te nemen aan de studie. 
 • U bent beschikbaar voor alle data van de studie. 
 • U komt mee binnen met de andere proefpersonen op zondag 18 juli 2021 (panel A) of zondag 8 augustus 2021 (panel B) of zondag 29 augustus 2021 (panel C) of zondag 19 september 2021 (panel D) om 21.00u.
 • U blijft tot maandag 19 juli 2021 (panel A) of maandag 9 augustus 2021 (panel B) of maandag 30 augustus (panel C) of maandag 20 september 2021 tot rond de middag.
 • Er wordt geen vergoeding uitbetaald indien u zelf beslist om toch niet deel te nemen aan de studie.

De reservevergoeding wordt na 4 tot 8 weken uitbetaald


Hoe aanmelden?

Geïnteresseerden voor Panel A klikken HIER

Geïnteresseerden voor Panel B klikken HIER

Geïnteresseerden voor Panel C klikken HIER

Geïnteresseerden voor Panel D klikken HIER

Deze studie werd goedgekeurd door de Commissie voor Medische Ethiek van het UZ Gent.