Studie naar een nieuw geneesmiddel ter behandeling van COVID-19.

In deze klinische studie wordt een nieuw geneesmiddel onderzocht dat wordt ontwikkeld ter behandeling van COVID-19. Dit geneesmiddel is nog niet goedgekeurd voor verkoop en zal oraal worden toegediend.
De studie bestaat uit 4 sequentiële panels (A,B,C en D) van 8 gezonde proefpersonen. Wij zijn op zoek naar kandidaten voor panels A, B en C. U kan slechts aan 1 panel deelnemen.


Komt u in aanmerking?

We zoeken deelnemers die voldoen aan onderstaande criteria:
 • Gezonde volwassen mannen en vrouwen (25-60 jaar, uitersten inclusief) 
 • Vrouwelijke deelnemers: postmenopauzale vrouwen, gesteriliseerde vrouwen of vruchtbare vrouwen die een hoog-effectief anticonceptiemiddel gebruiken (spiraal, hormonaal implantaat, gesterliseerde partner, onthouding)
 • Body Mass Index (BMI) 18-35 kg/m2
 • Geen ernstige aandoeningen hebben of gehad hebben
 • Geen (chronische) medicatie gebruiken
 • Geen allergie hebben voor latex, medicatie of voeding 
 • Niet roken (minstens 3 maanden gestopt zijn met roken) en geen drugs gebruiken


Wat gebeurt er?

Voor ieder panel bestaat de studie uit 2 vooronderzoeken + 1 behandelingsperiodes + eindonderzoek. 
De behandelingsperiode duurt 14 dagen met 4 overnachtingen in het onderzoekscentrum. U overnacht twee maal gedurende twee nachten in het centrum (dag -1 tot dag 2 en dag 10 tot dag 12)

Medicatie wordt tweemaal daags toegediend gedurende 10,5 dagen. De inname 's morgens gebeurt steeds tijdens een korte visite aan het onderzoekscentrum. De inname 's avonds gebeurt thuis na telefonisch contact met één van de medewerkers van onze onderzoeksgroep. U krijgt orale medicatie (tabletten om door te slikken) toegediend. U krijgt het geneesmiddel of een placebo (middel zonder actieve stof) toegediend.

Tijdens het eerste vooronderzoek zullen de algemene onderzoeken worden gedaan om te beoordelen of u geschikt bent om aan de studie deel te nemen: lichamelijk onderzoek, gewicht, lengte, ademhaling, temperatuur, elektrocardiogram, bloeddruk, pols, bloedonderzoek en urineonderzoek. Tijdens het tweede vooronderzoek zal er een bloed- en urineonderzoek gebeuren en wordt er een COVID-19-test afgenomen.

Tijdens de studie wordt er op verschillende tijdstippen bloed geprikt, bloeddruk gemeten, een elektrocardiogram genomen, een lichamelijk onderzoek gedaan, een COVID-19-test afgenomen, …


Wanneer wordt u op de dienst verwacht?

Voor deelname dient u voor alle data van het door u gekozen panel beschikbaar te zijn.
Klik HIER voor alle data en visites.


Vergoeding

 • 50 euro voor het eerste vooronderzoek (geen reiskostenvergoeding) 
 • 50 euro voor het tweede vooronderzoek (geen reiskostenvergoeding)
 • 1800 euro voor de volledige studie bij goede medewerking, alsook een reiskostenvergoeding van 0,20 euro voor elke km boven de 40 km enkele reis (met maximum 110 km enkele reis)
 • 350 euro voor reserves die mee binnenkomen op de vooravond van het onderzoek (deze vergoeding is inclusief de vergoeding voor de vooronderzoeken)
Er wordt geen vergoeding uitbetaald wanneer u tijdens het vooronderzoek of vóór eerste dosering positief test op drugs of nicotine of alcohol, of indien u zelf beslist om toch niet deel te nemen aan de studie.
Wanneer u effectief deelneemt aan de studie, zal uw vergoeding na het eindonderzoek berekend worden. De uitbetalingstermijn is ongeveer 4 tot 8 weken.


Reserve proefpersoon

 • U voldoet aan alle criteria om deel te nemen aan de studie. 
 • U bent beschikbaar voor alle data van de studie. 
 • U komt mee binnen met de andere proefpersonen op zondag 30 mei 2021 (panel A), zondag 13 juni 2021 (panel B), zondag 27 juni 2021 (panel C)
 • De reservevergoeding wordt na 4 tot 8 weken uitbetaald. 

Hoe aanmelden?

Geïnteresseerden voor Panel A klikken HIER
        Kandidaten voor panel A zullen worden opgebeld vanaf maandag 12 april.
Geïnteresseerden voor Panel B klikken HIER
        Kandidaten voor panel B zullen worden opgebeld vanaf maandag 19 april.
Geïnteresseerden voor Panel C klikken HIER
        Kandidaten voor panel C zullen worden opgebeld vanaf maandag 17 mei.

Deze studie werd goedgekeurd door de Commissie voor Medische Ethiek van het UZ Gent.