Deelnemen aan klinische studies

Proefpersonen of patiënten die deelnemen aan een klinische studie leveren een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van veiligere en betere medicijnen.

Veiligheid van proefpersonen

Deelnemen aan klinische studies gebeurt uiteraard veilig: 

  • Elke klinische studie wordt vooraf grondig geëvalueerd en goedgekeurd door een ethische commissie.
  • Elke proefpersoon wordt voor deelname gescreend.
  • Tijdens de studie worden de proefpersonen van nabij opgevolgd (regelmatige bloeddrukmetingen, elektrocardiogram van het hart, bloedparameters, bijwerkingen, …).

Gedurende de hele studie kunnen de proefpersonen te allen tijde een medewerker van het onderzoeksteam telefonisch bereiken.

Treden er bijwerkingen op, dan wordt de proefpersoon nauwlettend opgevolgd en indien nodig behandeld.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:36.

Dienst contacteren

09 332 00 00

Locatie

Ingang 52

Route 5210