Algemene en bijzondere kinderchirurgie

In de kinderchirurgie onderscheiden we twee grote, complementaire deelgebieden: algemene en bijzondere kinderchirurgie.

Algemene chirurgie bij kinderen

De algemene chirurgie bij kinderen omvat de chirurgische diagnosestelling en behandeling van veelvoorkomende aandoeningen bij kinderen, zoals een liesbreuk, navelbreuk, appendicitis, galstenen, abces enzovoort. In het UZ Gent worden ook deze aandoeningen bij kinderen behandeld door een kinderchirurg.

Bijzondere kinderchirurgie

De kinderchirurgen van het UZ Gent focussen in hoofdzaak op bijzondere kinderchirurgie. Die omvat de gespecialiseerde diagnosestelling en behandeling van zeldzame en complexe aandoeningen bij pasgeborenen en kinderen, waaronder:

  • liesbreuk, darmproblemen, pylorus hypertrofie en andere aandoeningen bij te vroeg geboren baby's (prematuren) en pasgeborenen (neonatale chirurgie)
  • aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen (neonatale chirurgie): slokdarmatresie, duodenumatresie, dundarmatresie, anorectale malformaties (ARM), buikwanddefecten (gastroschisis, omfalocoele), congenitale hernia diafragmatica (CDH), de ziekte van Hirschsprung (aganglionosis), galgang- of biliaire atresie, choledochuscyste …
  • zeldzame of complexe aandoeningen bij zuigelingen en kinderen die een gespecialiseerde multidisciplinaire diagnosestelling en behandeling vereisen: gastro-oesofageale refluxziekte (GERD), inflammatoire darmziekten (IBD) zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, familiale polypose (FAP), miltproblemen (splenomegalie, hereditaire sferocytose), darmproblemen, kortedarmsyndroom (short bowel syndrome) …
  • gezwellen en tumoren bij zuigelingen, kinderen en adolescenten

We plaatsen ook centraal veneuze katheters bij zuigelingen en kinderen voor een langdurige intraveneuze behandeling (access-chirurgie): o.a. poortkatheters (port-a-cath), getunnelde katheters (Broviac, Hickman …) en plasmaferese- en dialysekatheters.

Waar mogelijk kiezen de kinderchirurgen voor een minimaal invasieve kijkoperatie, een zogenoemde laparoscopie of thoracoscopie.

Voordelen kijkoperaties

Onze drie kinderchirurgen zijn gespecialiseerd in minimaal invasieve chirurgie bij kinderen en pasgeborenen.

Indien mogelijk, voeren ze een ingreep uit via een kijkoperatie: langs zo klein mogelijke incisies brengen ze een minicamera en instrumenten van 3 mm diameter in om te opereren. De camera geeft de chirurgen een beter en sterk vergroot beeld van het operatiegebied waardoor ze nauwkeuriger kunnen werken. Na een kijkoperatie heeft het kind minder pijn dan na een klassieke operatie en bovendien herstelt het sneller. De littekens zijn kleiner en minder opvallend dan bij een klassieke ingreep en de kans op inwendige verklevingen na de operatie is kleiner.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 5-9-2019 13:52.