Aangeboren aandoeningen

De kinderchirurgen van het UZ Gent behandelen pasgeborenen met uiteenlopende aangeboren aandoeningen, voornamelijk ter hoogte van de borstkas, buik en romp, waaronder:

  • afsluiting van de slokdarm (oesophagusatresie)
  • afsluiting van de twaalfvingerige darm (duodenumatresie)
  • afsluiting van de dunne of dikke darm (dundarmatresie, jejunale, ileale of colonatresie)
  • afsluiting van de endeldarm of anus (anorectale malformaties, cloaca)
  • defecten van het middenrif (congenitale hernia diafragmatica, eventratie)
  • stoornissen van de darmbezenuwing (aganglionose, ziekte van Hirschprung)
  • afsluiting van de galgang (biliaire atresie)
  • uitzetting van de galgang (choledochuscyste)
  • gezwellen in de buik, borstkas, romp, stuit (sacrococcygeaal teratoom, ovariumcyste, neuroblastoom …)

Elk van deze zeldzame ziekten komt voor bij minder dan 1 op 3000 pasgeborenen en treft in België jaarlijks zo'n 30 tot 40 kinderen.

Kinderen met een aangeboren aandoening hebben gespecialiseerde, multidisciplinaire zorg nodig - voor, tijdens en na de geboorte en als zuigeling. 

Prenatale diagnostiek

Afhankelijk van het soort aangeboren aandoening, kan de diagnose (of een vermoeden van) al voor de geboorte gesteld worden. Dat geldt jammer genoeg nog niet voor alle aangeboren aandoeningen.

Vermoedt de gynaecoloog/verloskundige voor de geboorte dat een kind een aangeboren aandoening heeft, dan worden de aanstaande ouders doorverwezen naar de multidisciplinaire raadpleging Prenatale diagnostiek [link: Op raadpleging > juiste alinea]. Daar verricht een gespecialiseerde gynaecoloog een uitgebreid echografisch onderzoek. Samen met de gynaecoloog/verloskundige, de neonatoloog en eventuele andere specialisten in de kindergeneeskunde informeren we nadien de ouders. 

Multidisciplinaire opvolging pasgeborenen

Pasgeborenen die moeten geopereerd worden omwille van een aangeboren aandoening, worden na de geboorte op de afdeling Neonatale intensieve zorg opgenomen. Een team van medische experten volgt hen daar op: een gynaecoloog/verloskundige, neonatoloog en kinderchirurg. Ook een kinderradioloog, kinderanesthesist, medisch geneticus en andere specialisten in de kindergeneeskunde zijn betrokken in de zorg. 

Actieve opvolging in de kindertijd

Ook na hun ontslag uit het ziekenhuis hebben de meeste kinderen met een aangeboren aandoening nood aan gestructureerde actieve opvolging gedurende hun verdere kindertijd. Dat hebben verschillende recente wetenschappelijke studies herhaaldelijk aangetoond.
Daarom houden we in het UZ Gent verschillende multidisciplinaire raadplegingen [link: Op raadpleging] voor opvolging op langere termijn.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 5-9-2019 10:55.