Heelkundige behandeling van kanker​ bij kinderen

De kinderchirurgen van het UZ Gent zijn gespecialiseerd in en betrokken bij verschillende fasen in de behandeling van kinderen met kanker:

  1. de diagnose stellen aan de hand van een biopsie
  2. een getunnelde (poort)katheter plaatsen voor een langdurige centraal veneuze toegang waarlangs o.a. medicatie kan worden toegediend
  3. gezwellen in de buik- of borstholte chirurgisch verwijderen

Diagnose stellen

Kanker komt bij kinderen gelukkig niet vaak voor. Blijkt een kind toch een massa of gezwel te hebben, dan moet zo snel mogelijk onderzocht worden over welk gezwel het gaat. Die diagnosestelling gebeurt aan de hand van weefselonderzoek (o.a. microscopisch). Pas als duidelijk is over welk gezwel het gaat, weten we welke behandeling aangewezen is.  

Om het weefsel te kunnen onderzoeken, neemt de kinderchirurg tijdens een eerste operatie een stukje weefsel weg. Die biopsie gebeurt onder algemene verdoving, indien mogelijk met een minimaal invasieve techniek: vaak via een prik met een holle naald (punctiebiopt) of via een kijkoperatie. Soms is een klassieke open operatie nodig.

(Poort)katheter plaatsen

De meeste kinderen met kanker hebben een behandeling nodig met medicijnen die via de bloedbaan worden toegediend. Om niet telkens geprikt te moeten worden, plaatst de kinderchirurg een (poort)katheter bij het kind voor de duur van de behandeling. [(poort)katheter voor kinderen]

Gezwel verwijderen

Heeft een kind een massa of een gezwel, dan zal de kinderchirurg dat op een bepaald moment heelkundig verwijderen. Die resectie is een belangrijk onderdeel van de behandeling.

De kinderchirurg bespreekt met de verschillende betrokken specialisten, de ouders en indien mogelijk het kind wanneer de resectie zal plaatsvinden en voor welke operatie wordt gekozen: een minimaal invasieve operatie (kijkoperatie) of een klassieke open operatie. Die keuze wordt op maat van het kind gemaakt en hangt onder meer af van het soort gezwel, de grootte ervan en de plaats in het lichaam.  

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17-6-2020 14:53.