Slokdarmkanker

Slokdarmkanker behoort bij de meest voorkomende kankers wereldwijd en komt almaar vaker voor. Dit type tumor kan een agressief verloop kennen en heeft een eerder kleine overlevingskans.

Symptomen

De volgende symptomen kunnen wijzen op slokdarmkanker: gewichtsverlies, verminderde eetlust, slikklachten, het gevoel dat het voedsel niet tot in de maag geraakt en blijft steken achter het borstbeen, klachten tijdens en na het eten zoals hoesten, het opgeven van voedsel of een hinderlijke hik.

Behandeling

De behandeling steunt op drie pijlers: radiotherapie, chemotherapie en chirurgie. De tumor chirurgisch verwijderen geeft de beste kans op genezing en vergroot de kans dat u nadien nog kunt eten en drinken.

Ervaring en expertise

De slokdarm strekt zich uit over drie lichaamsdelen: de hals, de borstkas en de buik. Het orgaan verwijderen en een nieuwe slokdarm construeren, is een complexe ingreep. Ze vereist heel wat expertise en ervaring – bij het chirurgische team en bij de andere zorgverleners betrokken in de zorg voor deze patiënten: het team op Intensieve zorg, de anesthesisten, de verpleegkundigen, de radiologen, enzovoort.

Uit een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) van 2014 is gebleken dat in ziekenhuizen waar minder dan twintig slokdarmkankeroperaties per jaar plaatsvinden, de overlevingskans beduidend lager ligt. Met ons team voeren we jaarlijks zo'n 80 operaties voor slokdarmkanker uit. Dat doen we nu zelfs via kijkoperatie, wat minder complicaties geeft en een beter en sneller herstel

Behandelende artsen

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17-6-2020 14:35.