Maagkanker

Maagkanker is in België eerder zeldzaamWie drager is van de Helicobacter pylori-bacterie heeft een verhoogd risico om maagkanker te ontwikkelen. Er zijn ook erfelijke vormen van maagkanker gekend.

Symptomen

Maagkanker heeft vaak geen typische symptomen. We stellen dit type kanker bijvoorbeeld vast bij patiënten met bloedarmoede of mensen die last hebben van een volheidsgevoel in de bovenbuik. Verminderde eetlust en gewichtsverlies komen eveneens frequent voor.

Behandeling

Als na de nodige onderzoeken het stadium van uw ziekte gekend is, bepaalt de arts in een multidisciplinair team welke behandeling mogelijk is. Behalve het stadium van de ziekte spelen ook andere factoren een belangrijke rol: uw lichamelijke conditie, uw wensen of bezwaren op het vlak van behandeling enzovoort. Uw arts zal altijd met u overleggen over uw behandeling en zorgtraject.

Als dat mogelijk is, zal uw arts een operatie voorstellen – al dan niet in combinatie met chemotherapie. In sommige gevallen zal hij u adviseren om na de operatie radiotherapie en chemotherapie te krijgen.

Bij uitgezaaide maagkanker stellen we een behandeling met chemotherapie voor. Alleen in uitzonderlijke gevallen voeren we dan een operatie uit.

Gespecialiseerde diëtisten bereiden de patiënt optimaal voor op een ingreep en volgen hem na de operatie intensief op.

Het UZ Gent neemt deel aan de meest actuele en innovatieve klinische studies. Dat betekent dat onze patiënten toegang krijgen tot de nieuwste geneesmiddelen.

Multidisciplinair oncologisch advies

Het permanent multidisciplinair medisch platform bestaat uit hooggekwalificeerde specialisten met een ruime ervaring. Het multidisciplinair overleg garandeert een hoge zorgkwaliteit en een goed doordachte opeenvolging van de behandelingen in uw zorgtraject, wat erg belangrijk is.

We stellen de adviezen op in overleg met alle betrokken specialisten. Zo stemmen we behandelingen in het UZ Gent af op eventuele behandelingen in een doorverwijzend ziekenhuis.

Ruime expertise

Het chirurgisch team heeft een ruime expertise in ingrepen voor maagtumoren, inclusief debulking. Die ingreep combineren we - bij patiënten met uitzaaiingen op het buikvlies - in zeer specifieke gevallen met intraperitoneale chemotherapie (HIPEC).

Behandelende artsen

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17-6-2020 14:33.