Slideshow: in de kijker


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Elke dinsdag om 20.35 uur op VIER

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

​Oncologische heelkunde

Verwacht wordt dat, onder meer door de veroudering van de bevolking, het aantal kankerpatiënten de komende jaren sterk zal stijgen. Daarom is de behandeling van kankerpatiënten één van de speerpunten van de dienst. Onze aandacht en expertise gaan voornamelijk naar complexe kankeroperaties die gebaat zijn bij een specifieke expertise, een voldoende groot aantal ingrepen, en de omkadering van een universitaire instelling. Voorbeelden zijn slokdarmchirurgie, sfinctersparende endeldarmchirurgie, en behandeling van buikvlieskanker met rechtstreekse toediening van chemotherapie in de buikholte (HIPEC).

Voor het welslagen van de behandeling is een nauw overleg en een goede samenwerking met andere disciplines (gastro-enterologie, oncologie, radiotherapie, pathologie, radiologie) van het grootste belang. Daarom wordt elke patiënt besproken tijdens een multidisciplinair overleg waarbij de optimale behandelingsstrategie wordt bepaald. Uw huisarts wordt steeds op de hoogte gehouden van dit overleg en zo nodig betrokken bij de besluitvorming.

Omdat kanker een ingrijpende ziekte is, hechten wij veel belang aan volledige en eerlijke informatie over uw ziektetoestand. Een team van sociaal verpleegkundigen, psychologen, en voedingsdeskundigen zorgt ervoor dat naast de medische noden ook aandacht wordt besteed aan de sociale en emotionele gevolgen van de ziekte.

Eén van de hoofdopdrachten van een universitair ziekenhuis is bijdragen aan de wetenschappelijke kennis door onderzoek te doen. U kan gevraagd worden deel te nemen aan een onderzoek. Door deel te nemen krijgt u de kans een behandeling te ondergaan met de nieuwste medicatie die nog niet op de markt is.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-2-2016 10:09.

Locatie

Ingang 12 (gebouw K12E)

Route 1325