Slideshow: in de kijker


UZ Letters maart 2018 pakt onder meer slikstoornissen aan en wil hepatitis C uitroeien.

Lees meer


De robot moet het aantal heringrepen tot een minimum beperken.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Bariatrische en metabole heelkunde

Achtergrond

Obesitas is een chronische ziekte waarbij de overmaat aan lichaamsvet de gezondheid kan schaden en kan leiden tot de ontwikkeling van onder andere diabetes, hart- en vaatlijden, slaapapnoe en hypertensie. Hierdoor lopen mensen met ernstige zwaarlijvigheid het risico op voortijdig overlijden. Internationaal bestaat de consensus dat er sprake is van morbide obesitas vanaf een Body Mass Index (BMI= lichaamsgewicht in kg gedeeld door het kwadraat van de lichaamslengte in cm) boven de 40 kg/m2.

Bij mensen in deze gewichtsklasse is aangetoond dat enkel bariatrische ingrepen of vermageringsingrepen helpen om voldoende gewicht te verliezen en dat ook gedurende lange tijd te kunnen handhaven. Er is aangetoond dat, ondanks de nadelen van deze ingrepen, de kans op sterfte significant vermindert.

Welke ingrepen kunnen in het UZ Gent?

 • laparoscopische R-Y gastric bypass
 • maagring (gastric banding)
 • sleeve gastrectomie

De dienst is ook een referentiecentrum voor complexe bariatrische cases (BMI > 60kg/m2, complicaties na voorgaande ingrepen, second opinions).

Wettelijke bepalingen

De criteria waaraan iemand moet voldoen om bij een bariatrische ingreep van terugbetaling te kunnen genieten werden vastgelegd in drie Koninklijke Besluiten (3/8/2007, 29/4/2008 en 29/7/2010):

 • ouder dan 18 jaar
 • BMI >40 kg/m2
 • of BMI >35 kg/m2 maar met diabetes of arteriële hypertensie (>140/90 mmHg ondanks 3 antihypertensiva) of OSAS (obstructief slaapapnoesyndroom) of na een voorgaande bariatrische ingreep
 • gedocumenteerd dieet hebben gevolgd gedurende het afgelopen jaar zonder blijvend succes
 • een multidisciplinair gunstig advies geformuleerd door een chirurg, een endocrinoloog of internist en een klinisch psycholoog

Metabole heelkunde

Recent onderzoek suggereert verder dat een gastric bypass-operatie niet alleen gewichtsverlies veroorzaakt maar ook een belangrijke rol speelt in de behandeling van diabetes mellitus type 2.

Multidisciplinaire obesitasraadpleging

Maandagvoormiddag van 8u tot 12u

Afspraken via tel.: 09 332 32 61 of  09 332 32 58

 • Prof. Y. Van Nieuwenhove (chirurg)
 • K. Van Kerrebroeck (psychologe)
 • M. Geirnaert, I. Heyens (voedingsdeskundigen)
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-2-2016 10:09.

Locatie

Ingang 12 (gebouw K12E)

Route 1325