​Visie

De dienst Fysische geneeskunde en Revalidatie biedt hooggekwalificeerde behandeling, begeleiding en revalidatie in een therapeutische omgeving. Daarbij staat de patiënt centraal. Dat betekent dat we voortdurend aandacht hebben voor patiëntenparticipatie op alle niveau's en dat we werken met multidisciplinaire doelstellingen en behandelplannen.

Revalidatie op maat

De individuele doelstellingen van de revalidant sturen de revalidatie. In het revalidatieproces wordt rekening gehouden met de totale mens en zijn omgeving binnen het ICF-model.
Revalidatie op maat vereist gespecialiseerde teams die goed en performant opgeleid zijn en een uitgebreide expertise van de doelgroepen hebben.

Multidisciplinaire samenwerking

Ook een nauwe multidisciplinaire samenwerking tussen onze medewerkers onderling en de verschillende afdelingen van de dienst is nodig om kwaliteit en doelmatigheid te garanderen.

De dienst Fysische geneeskunde en Revalidatie streeft ook naar een intensieve samenwerking binnen de medische sector Bewegingsstelsel en met  patiëntenorganisaties.

Ook wetenschappelijk onderzoek, specialistische opleidingen, onderwijs en dienstverlening zijn inherent aan het verlenen van hoogwaardige topklinische en topreferente zorg.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:36.