​Missie

De dienst Fysische geneeskunde & Revalidatie wil uitstekende en efficiënte basiszorg, en topklinische en topreferente zorg bieden in de diagnose, behandeling en revalidatie van:

  • Ambulante patiënten met klachten die verband houden met het bewegingsstelsel en het zenuwstelsel (spier- en peesproblemen, gewrichtsproblemen, zenuwproblematiek, pijnklachten). Zij kunnen terecht bij de Poli Fysische geneeskunde.
  • Recreatieve en professionele sporters. Zij kunnen terecht bij het Centrum voor sportgeneeskunde. Dat biedt kwalitatief hoogstaande begeleiding aan wie wil sporten op medisch verantwoorde manier, met als doel het rendement van de inspanningen te verbeteren of een hoger fysiek en psychisch welbevinden te bereiken.
  • Kinderen en volwassenen met ernstige beperkingen en participatieproblemen. Zij kunnen terecht bij het Kinderrevalidatiecentrum of het Revalidatiecentrum voor volwassenen. In het revalidatieproces wordt gestreefd naar een maximale reïntegratie in de maatschappij en functionele onafhankelijkheid - rekening houdend met persoonlijke factoren en de omgevingscontext - pijncontrole en maximaal afremmen van degeneratieve processen.

Behandeling, begeleiding en revalidatie zijn in lijn met de universitaire opdracht van het
UZ Gent: kwaliteitsvolle patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:36.