Hoe verloopt de opname?

Aanmelden

 • Als u aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds en uw verzekeringstoestand is in orde, dan kan u zich rechtstreeks aanmelden in het Chriurgisch dagziekenhuis via ingang 56, route 560. In alle andere gevallen meldt u zich aan de centrale aanmeld- en inschrijfbalie via ingang 50, route 501.
 • Er is een park-and-ridezone ter hoogte van ingang 56. Die kan u voor de duur van het inchecken gebruiken. Na het inchecken moeten u of uw begeleider de wagen wel meteen in het centrale parkeergebouw parkeren.
 • Aan ingang 56 neemt u lift 37 naar de 6de verdieping (volg route 560). Bij het verlaten van de lift gaat u naar de onthaalbalie waar u administratief wordt ingeschreven.

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

 • Onze medewerkers helpen u met de administratie en geven u alle nodige informatie.
 • Het tijdstip van een ingreep kan door onvoorziene omstandigheden wijzigen. Daardoor kan de wachttijd tussen opname en ingreep veranderen. Wij rekenen hiervoor op uw begrip.
 • Nadat de administratie afgehandeld is, neemt u plaats in onze wachtzaal. Patiënten die gekozen hebben voor een eenpersoonskamer, worden onmiddellijk naar hun kamer begeleid.
 • Vervolgens wordt u in de wachtzaal of in de kamer afgehaald door een verpleegkundige. Hij of zij bereidt u voor op de operatie en geeft u meer uitleg.
 • Voor uw kind is in de wachtruimte speelgoed voorzien. Dit maakt het wachten voor u en uw kind een stuk aangenamer.

Ingreep/behandeling

Ingreep volwasseneU ondergaat zelf een ingreep

U wordt voorbereid op de ingreep en krijgt een identificatiearmband om. Daarop staan uw naam, voornaam en geboortedatum. In het belang van uw eigen veiligheid draagt u dit bandje aan de pols tijdens de volledige duur van uw opname. Een verpleegkundige brengt u naar de operatiezaal. Daar overloopt de anesthesist nog een aantal belangrijke punten met u. Wees niet ongerust als men u meerdere keren vraagt om uw identiteit en het te opereren lichaamsdeel te bevestigen. Dit maakt deel uit van een veiligheidsprocedure (Surgery Safety Checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie). Na de ingreep wordt u naar de ontwaakzaal of Post-anesthesie zorgafdeling gebracht. Daar is geen bezoek toegelaten. Als u goed wakker bent, brengt een verpleegkundige u terug naar het CDZ.

ingreep kindUw kind ondergaat een ingreep

Voor de ingreep wordt uw kind voorbereid. Uw kind krijgt een identificatiearmband waarop zijn/haar naam, voornaam en geboortedatum staan. In het belang van zijn/haar eigen veiligheid draagt uw kind dit bandje aan de pols tijdens de volledige duur van de opname. Een van de ouders mag het kind begeleiden tot in de operatiekamer. U kan aanwezig blijven bij het in slaap brengen, maar niet tijdens de ingreep. Na de ingreep wordt uw kind naar de ontwaakzaal of Post-anesthesie zorgafdeling gebracht waar ook een van de ouders aanwezig kan zijn. Als uw kind goed wakker is, brengt een verpleegkundige uw kind samen met u terug naar het CDZ. Enige tijd later krijgt uw kind een licht verteerbare maaltijd, afhankelijk van het type ingreep.

Ontslag

 • Uw behandelende arts zal u meedelen wanneer u of uw kind het ziekenhuis kan verlaten.
 • U krijgt alle nodige richtlijnen en aandachtspunten mee voor verdere verzorging en pijnstilling thuis.
 • U mag het terrein van het UZ Gent niet verlaten tijdens de duur van uw opname zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken dienst en/of de verantwoordelijke arts.
 • Als u tegen het advies van uw arts in het ziekenhuis wenst te verlaten, kan men u verzoeken om schriftelijk te verklaren dat u het ziekenhuis verlaat op eigen risico. U mag weigeren dit document te ondertekenen.

Enquête

Bij ontslag uit het CDZ ontvangt u een beoordelingsformulier. Gelieve dit formulier in te vullen en af te geven bij het verlaten van het ziekenhuis of bij uw eerstvolgende bezoek aan het ziekenhuis.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:36.

Dienst contacteren

09 332 53 84

Locatie

Ingang 56 (gebouw B2)

Route 560