Andere diensten

Sociale dienstPatiëntenbegeleiding

U kunt met uw vragen en bekommernissen steeds terecht bij de dienst Patiëntenbegeleiding van het ziekenhuis. Uw arts, de verpleegkundigen en de onthaalmedewerkers kunnen u doorverwijzen naar de sociaal werker die verbonden is aan de afdeling of dienst.

De sociaal werkers kunnen u of uw familieleden helpen bij het oplossen van moeilijkheden die ontstaan zijn als gevolg van uw opname of ziekte. U kan op hen een beroep doen voor informatie, advies en begeleiding bij financiële, materiële en administratieve problemen. Daarnaast zorgen zij ook voor psychosociale begeleiding. Ook bij persoonlijke of familiale problemen kan u een beroep doen op hun begeleiding. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk.

U kunt de dienst Patiëntenbegeleiding van maandag t.e.m. vrijdag bereiken tussen 8.00 en 12.00 uur en 13.00 en 17.00 uur.
Ingang 50: tel. 09 332 41 44
Ingang 12: tel. 09 332 41 45
E-mail: socialedienstpatienten@uzgent.be

Diversiteit en interculturele bemiddeling

Het UZ Gent biedt verschillende mogelijkheden voor interculturele bemiddeling en taalbijstand. U kan de hulp van een intercultureel bemiddelaar of sociaal tolk inroepen via het algemeen nummer 09 332 13 12. We bekijken dan met welke vorm van taalbijstand we u het beste kunnen ondersteunen.

Interculturele bemiddeling in het ziekenhuis

In het UZ Gent werken vijf intercultureel bemiddelaars. U kunt bij hen terecht voor taalbijstand en ondersteuning bij de communicatie met hulpverleners in het ziekenhuis. Ze kunnen ook helpen als er onduidelijkheden zijn in de patiëntenzorg als gevolg van verschillen in socioculturele achtergrond. Bovendien kunnen ze u uitleg geven over de gang van zaken in het UZ Gent.

De intercultureel bemiddelaars kunnen ter plaatse tolken of op afstand ingezet worden. In het eerste geval is de intercultureel bemiddelaar fysiek aanwezig bij het gesprek, in het tweede wordt de hulp via het internet geboden.

U kan de intercultureel bemiddelaars rechtstreeks contacteren:

 • intercultureel bemiddelaar Turks: tel. 09 332 41 47
 • intercultureel bemiddelaar Russisch: tel. 09 332 63 31
 • intercultureel bemiddelaar Bulgaars: tel. 09 332 06 34
 • intercultureel bemiddelaar Arabisch (klassiek/Maghrebijns): tel. 09 332 30 88
 • tolk vlaamse gebarentaal: tel. 0471 71 71 82 (sms) of ingeborg.scheiris@uzgent.be

Tolk Vlaamse gebarentaal

Dove patiënten kunnen voor een gesprek met de arts een tolk Vlaamse gebarentaal reserveren. De tolk is gratis en kan ook afspraken boeken indien nodig. Patiënten kunnen de tolk via mail (ingeborg.scheiris@uzgent.be) of sms (0471 71 71 82) reserveren. Dit gebeurt best ruim op voorhand.

De tolk Vlaamse gebarentaal werkt ook vanop afstand voor andere ziekenhuizen of huisartsen. Er wordt dan via de computer verbinding gemaakt met het UZ Gent. Het aanvraagformulier vindt u terug op de website van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Ook hier is zo snel mogelijk boeken de boodschap.

Interculturele bemiddeling via internet

Het team interculturele bemiddeling werkt nauw samen met andere Belgische ziekenhuizen waardoor het mogelijk wordt om via een beveiligde internetverbinding op afstand taalbijstand aan te bieden. Intercultureel bemiddelaars die in een ander ziekenhuis werken, kunnen via dit systeem in het UZ Gent ingezet worden waardoor er een bredere waaier aan talen beschikbaar is.

Sociaal tolken

Voor andere talen kunnen we een aanvraag richten aan Tolk- en Vertaalservice Gent (TVGent). Deze sociaal tolken hebben geen bemiddelende functie en maken ook geen deel uit van de dienst Patiëntenbegeleiding. Het takenpakket van sociaal tolken is beperkt tot het volledig en getrouw omzetten van mondelinge boodschappen van de ene naar de andere taal en dat in de context van sociale en openbare hulp- en dienstverlening. Sociaal tolken kunnen 'ter plaatse tolken' en 'telefoontolken'. In het eerste geval is de tolk fysiek aanwezig bij het gesprek. In het tweede wordt de tolkhulp via de telefoon geboden.

Ombudsdienst voor patiënten

De medewerkers van het ziekenhuis streven naar goede, zorgvuldige en kwaliteitsvolle dienstverlening en houden daarbij rekening met uw noden. Toch kan het gebeuren dat u, ondanks hun inzet en inspanningen, niet volledig tevreden bent over deze zorg- of dienstverlening.

We vragen u dit rechtstreeks te bespreken met de betrokken zorgverlener, de hoofdverpleegkundige of de behandelende arts. Zij zijn bereid met u te overleggen en te bekijken hoe een probleem of een klacht kan worden opgelost. Als dat niet lukt of niet tot een oplossing leidt, kunt u zich richten tot de Ombudsdienst.

U doet dat het best via het contactformulier, maar u kan de dienst ook telefonisch of per e-mail contacteren. Een persoonlijk gesprek is mogelijk op afspraak.

Contact

Ingang 50 (gebouw B1), gelijkvloers
Tel. 09 332 52 34
Fax 09 332 55 91
ombudsdienst@uzgent.be

Dagelijks te bereiken van 9 tot 21 uur en van 13 tot 16 uur. Buiten deze uren kan een boodschap ingesproken worden op het antwoordapparaat. 

Taken

De Ombudsdienst heeft als belangrijkste taak om de patiënten van het UZ Gent de uitoefening van hun klantrecht te garanderen in het kader van de rechten van de patiënt, zoals beschreven in de wet van 22 augustus 2002 (gewijzigd op 24 november 2004):

 • het recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening
 • het recht op vrije keuze van zorgverstrekker
 • het recht op informatie die nodig is om inzicht te krijgen in de eigen gezondheidstoestand
 • het recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen met iedere tussenkomst van de zorgverstrekker
 • het recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier en het recht op inzage of afschrift van dit dossier
 • het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en respect voor intimiteit
 • het recht op een op pijnbestrijding gerichte zorg 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-4-2019 14:32.

Dienst contacteren

09 332 53 84

Locatie

Ingang 56 (gebouw B2)

Route 560