​​​​​​Revalidatiecentrum volwassenen

De basisdoelstelling van het Revalidatiecentrum van het UZ Gent is de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van personen met ernstige beperkingen te verbeteren. Daarvoor heeft het team gespecialiseerde behandelprogramma's ontwikkeld bedoeld om de patiënten een zo groot mogelijke functionele onafhankelijkheid te bieden.

Het Revalidatiecentrum richt zich tot vier patiëntengroepen:

 • Paraplegie en tetraplegie
 • Niet-aangeboren hersenletsels
 • Polytrauma en amputatie
 • Locomotorische SP-revalidatie

Capaciteit

Het centrum beschikt over 82 bedden voor volwassen patiënten verdeeld over 3 units.

 • een unit met 31 bedden voor dwarslaesiepatiënten
 • een unit met 31 bedden voor patiënten met hersenletsels
 • een unit met 20 bedden voor sp-patiënten

Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen worden behandeld binnen een eigen setting met name het kinderrevalidatiecentrum. Zij worden gehospitaliseerd in de pediatrische afdeling van het UZ Gent.

Het centrum heeft ook de mogelijkheid om patiënten te behandelen op ambulante basis. Deze revalidatieprogramma's lopen dagelijks en hebben een capaciteit van 50 patiënten per dag.

Doorverwijzing

De doorverwijzing naar het centrum gebeurt op vraag van:

 • een arts-specialist
 • een huisarts
 • een verzekering
 • de patiënt zelf of de familie

Samenwerking met de familie

De revalidatie gebeurt in nauwe samenwerking met de familie van de patiënt. De familie wordt actief bij de revalidatie betrokken, o.a. tijdens overleg met het volledige team of tijdens afspraken met de individuele therapeuten.

Regelmatig worden voor de familieleden informatievergaderingen en discussiegroepen georganiseerd betreffende de problemen waarmee de patiënten en hun familieleden geconfronteerd worden tijdens en na de revalidatie.

Informatie en advies

Een belangrijk onderdeel van de revalidatie is het geven van informatie en advies over rolstoelen en andere hulpmiddelen, aanpassingen aan de woning en de werkvloer, hulp van derden, studie-, opleidings- en beroeps(her)oriëntering, ... Naast de hulpmiddelen en aanpassingen beschikt het centrum ook over een uitgebreide know-how en documentatie.

Poliklinische consultaties

Met de revalidatiearts en het multidisciplinair team kunnen consultaties op poliklinische basis worden afgesproken in het kader van:

 • revalidatieaanvragen
 • follow-up na revalidatie
 • medicolegale onderzoeken
 • multidisciplinaire dossiers voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH)
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-9-2019 16:42.