Multidisciplinair team

Revalidatiearts

De revalidatiearts coördineert het behandelteam en het volledige revalidatieproces, beslist of een revalidatieprogramma wordt opgestart en beslist over opname en ontslag. De arts bepaalt welk team van therapeuten het best geschikt zijn voor de patiënt. Hij/zij volgt de medische toestand en het revalidatieproces van de patiënt nauwgezet op en leidt de revalidatie in goede banen. De revalidatiearts wordt hierin ondersteund door een arts-assistent.

Verpleging

Gehospitaliseerde patiënten kunnen de klok rond rekenen op verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor elke specifieke doelgroep. De verpleegkundigen zijn alert op medische problemen die zich kunnen voordoen als gevolg van bepaalde letsels. Daarnaast bieden ze ondersteuning bij dagelijkse activiteiten zoals persoonlijke hygiëne en het aan- en uitkleden bijvoorbeeld. 

Kinesitherapie

De kinesitherapeuten stellen zich tot doel om de zelfredzaamheid bij de patiënten te bevorderen. Afhankelijk van de patiëntengroep waartoe iemand behoort, wordt een oefenschema opgesteld op maat van de revalidant. In de beginfase wordt meer aandacht besteed aan een analytische behandeling zoals mobilisatie, spierversterkende oefeningen en eventueel pijndemping. Die worden later geïntegreerd in meer functionele vaardigheden zoals coördinatieoefeningen, gangrevalidatie, enzovoort. Ook oefentherapie in het water (hydrotherapie) valt onder kinesitherapie.

Maandelijks worden mobiliteit, spierkracht en functionele vaardigheden van de patiënten geëvalueerd en besproken op een multidisciplinair overleg.

Ergotherapie

In de ergotherapie worden in de eerste plaats dagelijkse activiteiten actief getraind (ADL-activiteiten). Belangrijk daarbij zijn rolstoeltraining, transfertraining (o.a. verplaatsingen van en naar de rolstoel, bed, toilet, auto,…) en persoonlijk verzorging. In functie van de voorbereiding op weekends thuis kan samen met familie/kennissen geoefend worden op het correct en veilig uitvoeren van die transfers.

Er wordt een individueel oefenschema opgesteld met oefeningen die de hand- en/of beenfunctie (o.a. actieve beweging, kracht) trachten te verbeteren. Die worden later geïntegreerd in functionele activiteiten in bijvoorbeeld de keuken of het houtatelier. Ook verplaatsingen buitenshuis komen aan bod (rolstoel, fietsen, gebruik van openbaar vervoer). Verder geven de ergotherapeuten relevante informatie over hulpmiddelen en voorzieningen die nodig zijn om thuis optimaal te kunnen functioneren.

Indien nodig kan de behandeling voortgezet worden in functie van de job van de patiënt. Dan wordt in de ergotherapie gestart met specifieke, werkgerelateerde activiteiten met werksimulatoren, waarbij specifieke vaardigheden getraind worden en een jobspecifiek oefenprogramma kan worden opgestart.

Logopedie

 

Psychologie

Klinisch psycholoog


Bedrijfspsycholoog

Wanneer studeren of werken door een ongeval of ziekte niet meer mogelijk is, kan dat een grote impact hebben op de levenskwaliteit. Tijdens de revalidatie wordt daarom aandacht besteed aan de terugkeer naar de arbeidsmarkt of het hervatten van de studies. De bedrijfspsycholoog kan helpen bij vragen over terugkeer naar de arbeidsmarkt en ondersteunende maatregelen. Daarnaast geeft de bedrijfspsycholoog uitleg over de rol van diverse artsen (arbeidsgeneesheer, verzekering, ziekenfonds) en kan samen met het team een reïntegratietraject uitstippelen. Er wordt ook nagegaan of testonderzoek door de psychologisch assistent wenselijk is (bv. om beroepsinteresses en -waarden en herscholingsmogelijkheden in kaart te brengen).

Indien wenselijk kunnen de bedrijfspsycholoog en ergotherapeut een bezoek aan de werkgever organiseren om een goed zicht te krijgen op de taakvereisten van de laatste functie en de mogelijkheden tot terugkeer naar de job. Blijkt dat niet mogelijk, dan wordt samengewerkt met de dienst voor Gespecialiseerde Trajectbepaling en -Begeleiding (GTB).

Neuropsycholoog


Sociaal werker

De sociaal werker helpt duidelijkheid te creëren in het financiële en administratieve kluwen, biedt ondersteuning bij de noodzakelijke aanvragen en de bemiddeling bij ziekenfonds, verzekeringen en overheidsdiensten. De sociaal werker is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de thuiszorg, vervoersregelingen en het contact met eventuele mantelzorgers. 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:32.