Ambulante revalidatie

In het Revalidatiecentrum van het UZ Gent kunnen revalidanten ambulant revalideren. Dat betekent dat ze niet in het centrum overnachten, maar een dagbehandeling volgen waarbij ze dagelijks of meerdere dagen per week naar het revalidatiecentrum komen.

De revalidatiebehandeling (en de goedkeuring ervan door de adviseur) is dezelfde als bij hospitalisatiepatiënten. Wat verschilt is dat geen beroep kan worden gedaan op de verpleegkundigen van het centrum.

Voorwaarden voor een ambulante revalidatiebehandeling:

  • Geen medische tegenindicaties
  • Zelf kunnen instaan voor vervoer van en naar het Revalidatiecentrum of recht hebben op georganiseerd vervoer (via Taxi Hendriks of een andere vervoersmaatschappij)
  • Volledige zelfstandigheid binnen het Revalidatiecentrum (verplaatsing voor de verschillende therapieën, toilet, middagmaal, externe consultaties,...)

Het georganiseerd vervoer via Taxi Hendriks wordt enkel vergoed voor een beperkt aantal patiënten. Voor hen wordt een aanvraag tot tussenkomst in de vervoersonkosten gericht aan de adviserende geneesheer. Alleen patiënten die volledig afhankelijk zijn van een rolstoel en onmogelijk met een gewone wagen kunnen getransporteerd worden komen in aanmerking voor dit gratis transport. Die strenge voorwaarden zijn opgesteld door het RIZIV die de betaling van het transport op zich neemt.

Bij een arbeidsongeval of ongeval met een aansprakelijke derde worden deze vervoerskosten meestal door de verzekering gedragen indien het vervoer om medische redenen noodzakelijk is. Daarvoor moet een goedkeuring aangevraagd worden bij de verzekering.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:32.