​Wetenschappelijk onderzoek en opleiding

Een belangrijke opdracht van het Centrum voor Medische genetica is wetenschappelijk onderzoek verrichten. We spitsen ons daarin toe op onder meer erfelijke bindweefselaandoeningen, groeistoornissen, oogaandoeningen, mentale retardatie, (erfelijke vormen van) kanker, bio-informatica en innovatie in genetische technologie.

Onze stafleden geven les aan studenten van verscheidene faculteiten. We geven ook regelmatig voordrachten over uiteenlopende onderwerpen en organiseren ook vormingen en gespecialiseerde congressen of colloquia.


De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:37.