Preconceptionele en prenatale testen

Preconceptioneel onderzoek

Bij sommige koppels is vóór de zwangerschap duidelijk dat er een verhoogd risico is op een kindje met een genetische aandoening. Dat kan het geval zijn wanneer een erfelijke aandoening voorkomt in de familie of als het koppel al een kind met een genetische aandoening heeft.

Tijdens een preconceptioneel onderzoek bespreken we de mogelijke risico's vóór een zwangerschap. Ook koppels die geen verhoogd risico hebben kunnen advies inwinnen.

Prenatale invasieve diagnostiek

Met prenatale invasieve diagnostiek sporen we een aangeboren of erfelijke afwijking op bij het ongeboren kind. Een prenatale genetische test wordt uitgevoerd tijdens de zwangerschap, op het erfelijk materiaal van het ongeboren kind. Dat materiaal verkrijgen we met een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie.

Mogelijke redenen om de test uit te voeren zijn de aanwezigheid van een erfelijke fout bij een van de ouders, een genetische ziekte bij een vorig kind, of verontrustende resultaten van een van de onderzoeken tijdens de zwangerschapscontrole.
Uw gynaecoloog zal u doorverwijzen voor een invasief prenataal onderzoek als hij of zij dat nodig acht.

Pre-implantatie genetische test (PGT)

Met de pre-implantatie genetische test (PGT) sporen we een gekende mutatie of chromosoomafwijking op bij embryo’s verkregen na in-vitrofertilisatie (ivf). Alleen de embryo’s die geen drager zijn van de onderzochte mutatie of chromosoomafwijking komen in aanmerking voor transfer naar de baarmoeder. Deze test wil een zwangersschapsafbreking voorkomen.

Koppels die een PGT-test willen ondergaan moeten eerst op raadpleging komen op de polikliniek.

Een afspraak maken

Om een afspraak te maken voor een raadpleging, kunt u mailen naar pgt.cmgg@uzgent.be.

Gelieve ons volgende gegevens te mailen:

  • naam en voornaam, geboortedatum, adres en telefoonnummer van u en uw partner
  • de reden waarvoor u een PGT aanvraagt
  • een resultatenrapport als u dat hebt

Geef in uw mail ook duidelijk aan of u enkel voor een informatief gesprek komt of om de PGT-procedure onmiddellijk op te starten.

Buitenlandse koppels raden we aan om vooraf bij de zorgverzekeraar te informeren of de behandeling wordt terugbetaald.

De raadpleging

Op de PGT-raadpleging ziet u een klinisch geneticus en een psycholoog. Als voor de specifieke mutatie of chromosoomafwijking een PGT kan worden aangeboden, nemen we tijdens de raadpleging bij u en uw partner een bloedstaal af om de test te ontwikkelen. We plannen ook telkens een afspraak in op de afdeling Reproductieve geneeskunde (ARG). Daar krijgt u meer informatie over de ivf-behandeling en het opstarten van de procedure.

Overzicht testen

Raadpleeg het actuele aanbod van de genetische testen die in het Centrum Medische Genetica worden uitgevoerd.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 9-3-2020 09:43.