​​Centrum voor medische genetica

Het Centrum voor medische genetica Gent (CMGG) is één van de acht erkende Belgische centra voor menselijke erfelijkheid. Met vragen over erfelijkheid kunt u terecht op de poliklinische raadpleging. Dat kan zowel in het UZ Gent als in een aantal regionale ziekenhuizen waarmee we samenwerken.

Naast de algemene raadplegingen zijn er gespecialiseerde genetische raadplegingen, o.a. voor bindweefselaandoeningen, familiale vormen van kanker, neurofibromatose, ziekte van Huntington, groeiachterstand, skeletdysplasie en vruchtbaarheidsproblemen.

Genetische testen

Op de genetische raadplegingen onderzoeken we onder meer of een syndroom of ziekte waarmee u geconfronteerd wordt, erfelijk is bepaald.

Op de raadpleging krijgt u informatie over mogelijke genetische testen waarmee we de diagnose kunnen stellen of verfijnen. Voor bepaalde aandoeningen kunnen gezonde mensen zich op dragerschap laten testen.

Voor een erfelijke aandoening die pas op latere leeftijd tot uiting komt - late onset disease - kan u zich eventueel presymptomatisch (predictief) laten testen.  

Prenatale diagnostiek

Toekomstige ouders kunnen in ons centrum terecht met vragen over het risico op een erfelijke aandoening bij hun ongeboren kind. We bespreken voor welke indicaties we een genetische test op een staal van de foetus kunnen doen. Zo'n genetische test voeren we alleen uit nadat u grondig bent geïnformeerd en uw toestemming voor de test hebt gegeven.

Tijdens de raadplegingen staan we stil bij de psychologische impact van de testresultaten en we bieden ondersteuning bij het verwerken van de onderzoeksresultaten. We besteden ook aandacht aan de ethische aspecten van genetische vragen. 

Bekijk welke testen we in ons centrum uitvoeren.

Laboratoriumanalyses

In de laboratoria van het Centrum voor medische genetica voeren we testen uit om aangeboren aandoeningen op te sporen. Die zijn (vermoedelijk) het gevolg van een fout in de chromosomen of genen. Het gaat hierbij vaak om erfelijke aandoeningen.

Daarnaast testen we ook op verworven genetische afwijkingen. Bepaalde types van tumoren en bloed- en beenmergmaligniteiten - o.a. bloed- en beenmergkankers zoals lymfoom, leukemie, multipel myeloom - gaan gepaard met afwijkingen in het genetisch materiaal van de aangetaste cellen. Die afwijkingen detecteren kan van belang zijn om de correcte diagnose te stellen en het verdere ziekteverloop (de prognose) of van de respons op een therapie te voorspellen.

Raadpleeg het overzicht van de genetische testen die we in ons centrum uitvoeren.  

Voor testen die we niet in het CMGG kunnen uitvoeren, isoleren we het erfelijk materiaal en sturen we het door naar een ander laboratorium indien mogelijk.

Over ons centrum

Het Centrum voor medische genetica Gent (CMGG) is één van de acht erkende Belgische centra voor menselijke erfelijkheid. Een centrum voor menselijke erfelijkheid is een belangrijke medisch-technische dienst van een ziekenhuis en is altijd verbonden aan een universiteit.

Sinds 11 september 2008 is het Centrum voor medische genetica Gent geaccrediteerd onder de certificaten 351-MED (ISO 15189 - Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie) en 351-TEST (ISO 17025 - Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria).

Onderzoeksactiviteiten

Een belangrijke opdracht van het Centrum voor medische genetica Gent is wetenschappelijk onderzoek verrichten. Het CMGG spitst zich toe op o.a. erfelijke bindweefselaandoeningen, groeistoornissen, oogaandoeningen, mentale retardatie en kanker.

Onderwijs

De professoren en stafleden geven les aan studenten van de faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Wetenschappen, Psychologische en Pedagogische Wetenschappen. Elk jaar maken tientallen studenten stageverslagen of hun masterthesis op basis van onderzoek dat werd uitgevoerd in de laboratoria van het Centrum voor medische genetica. Medewerkers van ons centrum geven ook regelmatig voordrachten over uiteenlopende onderwerpen, en we organiseren ook gespecialiseerde congressen of colloquia.

Meer informatie vindt u op www.cmgg.be.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15-6-2018 12:50.

Dienst contacteren

09 332 36 03

Afspraak maken

09 332 36 03

Locatie

Ingang 81 (gebouw K5)

Verdieping 0