Slideshow: in de kijker


UZ Letters maart 2018 pakt onder meer slikstoornissen aan en wil hepatitis C uitroeien.

Lees meer


De robot moet het aantal heringrepen tot een minimum beperken.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

​​Centrum medische genetica Gent

Het Centrum medische genetica Gent (CMGG) is één van de acht erkende Belgische centra voor menselijke erfelijkheid.  Een centrum voor menselijke erfelijkheid wordt beschouwd als een zware medisch-technische dienst van een ziekenhuis en is steeds verbonden aan een Belgische universiteit.

Polikliniek Medische Genetica

Het Centrum medische genetica Gent organiseert poliklinische consultaties voor mensen met vragen rond erfelijkheid, dit zowel in het UZ Gent als in een aantal regionale ziekenhuizen waarmee samengewerkt wordt.
Naast de algemene raadplegingen zijn er gespecialiseerde genetische raadplegingen, o.a. voor bindweefselaandoeningen, familiale vormen van kanker, neurofibromatose, ziekte van Huntington, groeiachterstand, skeletdysplasie, vruchtbaarheidsproblemen.
De genetische raadplegingen hebben onder meer tot doel om na te gaan of een syndroom of ziekte waarmee de patiënt geconfronteerd wordt, erfelijk is bepaald. Informatie wordt verstrekt over de mogelijke genetische test(en) waarmee de diagnose kan worden gesteld of verfijnd.  
Voor bepaalde aandoeningen kunnen gezonde mensen zich op dragerschap laten testen.
Voor een erfelijke aandoening die pas op latere leeftijd tot uiting komt (late onset disease) kan de patiënt overwegen zich presymptomatisch te laten testen.  Psychologische begeleiding is voorzien.
Met toekomstige ouders die zich prenataal aanbieden met vragen rond een mogelijk risico op een erfelijke aandoening bij hun ongeboren kind wordt besproken dat voor bepaalde indicaties een genetische test op een staal van de foetus kan gebeuren.
Genetische testen gebeuren slechts na het informeren van de patiënt en met diens toestemming.
Tijdens de raadplegingen wordt stilgestaan bij de psychologische impact van de keuze, en patiënten worden ondersteund bij het verwerken van de onderzoeksresultaten. Ook de ethische aspecten van genetische vragen krijgen de nodige aandacht. 

Laboratoriumanalyses

In de laboratoria van het Centrum medische genetica Gent  worden testen uitgevoerd voor aangeboren aandoeningen die (vermoedelijk) het gevolg zijn van een fout in de chromosomen of genen. Veelal gaat het over erfelijke aandoeningen.
Daarnaast worden verworven genetische afwijkingen getest. Bepaalde types van tumoren en bloed- en beenmergmaligniteiten (o.a. bloed- en beenmergkankers zoals lymfoom, leukemie, multipel myeloom) gaan gepaard met afwijkingen in het genetisch materiaal in de aangetaste cellen.  Het detecteren van die afwijkingen kan van belang zijn voor het stellen van de correcte diagnose en voor de voorspelling van het verdere ziekteverloop (de prognose) of van de respons op therapie.
Het aanbod van de genetische testen die in het Centrum medische genetica worden uitgevoerd, wordt op de website van het CMGG up-to-date gehouden. Voor testen die niet in het CMGG kunnen worden uitgevoerd, wordt het erfelijk materiaal geïsoleerd en doorgestuurd naar een ander laboratorium indien mogelijk.
Sinds 11 september 2008 is het Centrum medische genetica Gent geaccrediteerd onder de certificaten 351-MED (ISO 15189 - Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie) en 351-TEST (ISO 17025 - Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria). Op de website van de Belgische Accreditatie-instelling (BELAC) is het actuele toepassingsgebied van de accreditatie gepubliceerd.

Onderzoeksactiviteiten

Een belangrijke opdracht van het Centrum medische genetica Gent is het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Het CMGG spitst zich toe op o.a. erfelijke bindweefselaandoeningen, groeistoornissen, oogaandoeningen, mentale retardatie en kanker.

Onderwijs

De professoren en stafleden geven les aan studenten van de faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Wetenschappen, Psychologische en Pedagogische Wetenschappen. Elk jaar maken tientallen studenten stageverslagen of hun masterthesis op basis van onderzoek dat werd uitgevoerd in de laboratoria van het Centrum medische genetica Gent. Regelmatig worden voor geïnteresseerden voordrachten gegeven over uiteenlopende onderwerpen. Af en toe worden ook gespecialiseerde congressen of colloquia georganiseerd

Voor meer informatie, zie http://www.cmgg.be

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17-2-2016 15:25.

Dienst contacteren

09 332 36 03

Afspraak maken

09 332 36 03

Locatie

Ingang 81 (gebouw K5)

Verdieping 0