​Over het Aortateam

Het interdisciplinair Aortateam van het UZ Gent bestaat uit artsen van verschillende disciplines, een psycholoog en een verpleegkundig coördinator.

Als u een aandoening aan de aorta hebt, komt u meestal met verschillende leden van het Aortateam in contact. Dat is bijvoorbeeld het geval als er problemen zijn op verschillende plaatsen in de aorta. Het kan dan nodig zijn dat zowel de hartchirurg als de vaatchirurg u behandelt.

Ook blijken steeds meer aorta-aandoeningen erfelijk te zijn. Bij een vermoeden van erfelijkheid kunnen de artsen van het Centrum medische genetica Gent verder onderzoek verrichten en de patiënt en zijn of haar familie begeleiden.

Taak

De belangrijkste taak van het Aortateam is om mensen met aorta-afwijkingen zo goed mogelijk te adviseren, te begeleiden en te behandelen. Daarvoor werken de verschillende disciplines nauw samen, zodat ze de zorg zo goed mogelijk kunnen stroomlijnen en de optimale behandeling van aorta-aandoeningen kunnen garanderen.

Activiteiten

Het Aortateam organiseert op structurele basis een interdisciplinaire patiëntenbespreking. De bedoeling daarvan is om één gezamenlijk advies aan de patiënt te kunnen geven. Zo weet de patiënt duidelijk waar hij of zij aan toe is. Uiteraard staan de leden ook tussendoor in nauw contact en zullen ze in acute situaties altijd met elkaar overleggen.

Naast deze patiëntenbespreking organiseert het Aortateam maandelijks een interdisciplinaire polikliniek. Op deze poli is prof. dr. Van Herzeele aanwezig voor de dienst Thoracale en vasculaire heelkunde en prof. dr. De Backer voor Cardiologie en Medische genetica. Een afspraak krijgen op de interdisciplinaire poli is alleen mogelijk na toestemming van een van de beide artsen (contact: Michèle de Hosson, tel. 09 332 50 15).

Aortateam

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:37.