​​Antirookconsultatie

Stoppen met roken

Stoppen met roken is belangrijk

Vele rokers overwegen om zeer uiteenlopende redenen om te stoppen met roken.

  • Misschien denk je er zelf ook al enige tijd over na?
  • Misschien hebben enkele van je vrienden de stap al gezet en wil je hun goede voorbeeld volgen.
  •  Misschien vind je dat blijven roken een té groot gedeelte van je budget blijft opslorpen.
  • Misschien heeft je (huis)arts je er al enkele keren op gewezen dat stoppen met roken toch wel belangrijk is om je gezondheid te beschermen.

Het is algemeen bekend dat stoppen met roken een uiterst belangrijke maatregel is om je gezondheid op vele gebieden te beschermen en/of te verbeteren. Geen enkele andere actie kan zowel op korte als op lange termijn zo'n gunstig effect hebben. Je haalt bovendien op elke leeftijd grote voordelen uit deze gezondheidsbeslissing, ongeacht het aantal jaren dat je gerookt hebt en het aantal sigaretten dat je dagelijks rookt(e).  Het is met andere woorden nooit te laat om te stoppen!

Stoppen met roken doe je (best) niet alleen

Misschien heb je het al geprobeerd, maar ben je er op een of andere manier (nog) niet in geslaagd. Misschien ben je in het verleden reeds enige tijd gestopt, maar daarna terug beginnen roken. Misschien ken je mensen die erin geslaagd zijn om op zichzelf te stoppen en gestopt te blijven. Toch is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat slechts een kleine minderheid van de rokers erin is slaagt om op eigen kracht succesvol en blijvend te stoppen. De kans om na een jaar nog gestopt te zijn, verdubbelt nagenoeg als het onder begeleiding gebeurt, dan wanneer je het op eigen kracht probeert. Het is evenwel belangrijk om voor die rookstopbegeleiding een beroep te doen op experts met de nodige opleiding, ervaring en deskundigheid, die werken volgens de erkende richtlijnen en met behulp van methodes die in wetenschappelijk onderzoek hun doeltreffendheid hebben aangetoond.
Voor deze rookstopbegeleiding kan men sinds meerdere jaren terecht op de antirookconsultaties in het UZ Gent.

Antirookconsultaties in het UZ Gent

Sinds 1996 worden in het UZ Gent de antirookconsultaties poliklinisch georganiseerd. Rokers kunnen er terecht voor advies, begeleiding en steun in hun proces naar ontwenning van tabak.

De gebruikte methodes verenigen zowel gedragsadvies en hypnotherapie als de aangewezen farmacologische middelen. Dit alles wordt aangepast en gebruikt volgens de individuele noodzaak. Tegelijk wordt er aandacht geschonken aan diverse aspecten zoals het verslavingsmechanisme, mogelijke ontwenningsverschijnselen, medische aspecten, voedingsmaatregelen, stress, ontspanning, enzovoort.
Je kunt ook een beroep doen op de diensten van een voedingsdeskundige/diëtist.

In een eerste contact worden een aantal gegevens verzameld en besproken, zoals je rookgeschiedenis, motivatie, leef- en voedingsgewoontes, mate van nicotineafhankelijkheid, koolmonoxidegehalte, enzovoort.
De volledige begeleiding wordt, zowel qua duur als qua inhoud, afgestemd op de behoefte van elke roker. Gemiddeld zijn 4 tot 8 zittingen aangewezen, die meestal gespreid worden over 2 tot 3 maanden.

Wie kan een beroep doen op de antirookconsultaties?

Je kunt zowel op eigen initiatief als op verwijzing van je behandelende geneesheer een afspraak maken voor een antirookconsultatie. In het geval je wordt doorverwezen, worden uiteraard alle noodzakelijke medische (be-)handelingen door de verwijzende arts beslist en uitgevoerd.

Indien je op eigen intiatief komt, kan een aanvullend medisch onderzoek worden aangevraagd, indien je dit nodig en wenselijk vindt. Het is echter niet noodzakelijk om eerst een medische consultatie te hebben (gehad) om naar onze antirookconsultaties te kunnen komen.

De antirookconsultaties zijn toegankelijk voor alle rokers die op deze dienst een beroep willen doen: patiënten die in het UZ Gent zijn opgenomen, in een polikliniek op consultatie komen, maar ook voor personeelsleden, kennissen en/of bezoekers van patiënten en al wie tot op heden onbekend is met/in het UZ Gent. 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 12-6-2020 15:02.